Vilken Är Sveriges Största Fisk?


Vilken Är Sveriges Största Fisk
Max Larsson 18 år, är nu svensk rekordhållare i och med sin fångst av en 405 centimeter lång haj av arten håkäring. Fisken, som enligt en längd-vikt-tabell för håkäring uppskattas ha vägt drygt 670 kilo, är den största som någonsin fångats under sportfiske i Sverige. Foto: Joakim Larsson / Fajten varade i omkring en timme och fyrtio minuter. Max får då ett hugg han sent ska glömma. En gigantisk fisk nappade åt sig hans två strömmingsflundror som apterats på kroktacklet. Efter en tung fajt som varade en timme och fyrtio minuter kan fiskesällskapet sedan se en helt enorm håkäring bryta ytan. Foto: Joakim Larsson / Fisken är närmast ofattbart stor. – Svenska sportfiskerekord utses i regel genom vägning. Men för att skydda de storvuxna arterna hälleflundra och håkäring har Sportfiskarna infört längdmätning i stället för vägning. På det sättet kan fisken mätas fisken vid sidan av båten, krokas loss och relativt opåverkad simma tillbaka till djupet, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg. Foto: Joakim Larsson / Håkäringen släpptes varsamt tillbaka och kan fortsätta sitt liv i de stora djupen. Hajar som håkäring har en fysiologi som gör att de klarar att dras upp från stora djup utan att ta skada. De saknar nämligen simblåsa vilket gör att de inte påverkas av tryckförändringen på samma sätt som andra fiskar.

Sportfiskarna är mycket måna om att alla sportfiskefångade håkäringar ska hanteras varsamt och återutsättas så skonsamt som det är möjligt. Se en film på fångsten och återutsättningen här. Bevis på god överlevnad efter spöfångst I ett märkningsprojekt i Trondheimsfjorden har spöfångade håkäringar och plogjärnsrockor märkts, återutsatts och sedan blivit återfångade under yrkesfiske.

Fiskedjupet har varit 500–600 meter och projektet visar på att överlevnaden sannolikt är mycket god vid fångst av stora broskfiskar (hajar och rockor saknar ben och kallas därför för broskfiskar) även på riktigt djupt vatten.

You might be interested:  Durum Wheat Pasta?

Var i världen det finns mest fisk?

Av världens 10 största fiskerinationer finns 6 i Asien, 7 om Ryssland också räknas dit vilket vore rimligt då större delen av deras fiskeri sker i Stilla Havet. Detta enligt rapporten The State of World Fisheries and Aquaculture från FAO. De övriga tre länderna på tio i topp är USA, Peru och Norge.

Finns det räkor i Östersjön?

Räkor (Caridea) är simmande kräftdjur som förekommer i både söt- och saltvatten. Caridea delas in i 16 överordningar och dessa sedan i olika underordningar, släkten och arter, sammanlagt 3260 stycken kända. De största underordningarna är Palaemonoidea (971 arter), Alpheoidea (963) och Atyoidea (450).

Den ljusröda räka vi känner bäst till som stående ingrediens på t ex det skandinaviska smörgåsbordet är Nordhavsräkan (Pandalus borealis). Fångsten består alltid av honor, med eller utan rom, och de kan bli upp 17 cm långa. Nordhavsräkan trålas i hela Nordatlanten framför allt vid norska kusten och kring Island, men också i Nordsjön, Kattegatt och Skagerack.

I Östersjön förekommer två räkor som fiskas kommersiellt. Den ena är tångräkan, Palaemon adspersus (även Leander adspersus eller Palaemon fabricii), även kallad östersjöräka. Den andra är sandräkan eller hästräkan (se bilden), Crangon crangon. Tångräkan är genomskinlig med gröna, grå eller rödbruna nyanser och kan bli upp till 8 cm lång.

  1. Bägge räkor förekommer längs östra atlantkusten från Shetlandsöarna, runt Brittiska öarna och mellersta Norge.
  2. De går också in i Kattegatt och Skagerack, men ända upp till Ålands hav.
  3. Tångräkan fiskas med ryssja eller håv, och i t ex Danmark serveras de ofta färskkokta och skalade som “pillede rejer”.

Sandräkan trålas i första hand och används både som mat och djurföda. Jätteräkor, även kallade tigerräkor eller kungsräkor är ett samlingsnamn för stora räkor som lever i tropiska hav. Tigerräkor är egentligen namnet på den art som är vanligast bland jätteräkorna i handeln.

You might be interested:  Plocka Jordgubbar Karlstad?

Varför är laxen hotad i Sverige?

Status & utbredning – Eftersom laxen drabbats hårt av vattenkraftsutbyggnad som hindrar den att nå lekplatser, eller komma levande därifrån och på grund av ett hårt fiske i havet och älvarna gör man numer kompensationsutsättningar av odlad lax. På sikt anses den vilda laxen allvarligt hotad.

  1. Odlad lax som släpps ut i Sverige måste fenklippas och saknar således fettfena.
  2. Runt Östersjön sätts ungefär 5 miljoner laxar ut per år.
  3. Det finns en risk att odlad och utsatt lax blandar sig med vilda laxbestånd och försvagar vildstammen genetiskt.
  4. I Vänern finns ett bestånd som leker i Klarälven och ett i Gullspångsälven.

Gullspångsbeståndet är hotat. Genom utsättningar finns lax också i bland annat Vättern.