Giftig Fisk Sverige?


Giftig Fisk Sverige
Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan.

Hur ser en fjärsing ut?

Fjärsingen är en grunt levande bottenfisk. Den har brunmarmorerad rygg med blå-gula strimmor på gällocket och en markant uppåtriktad mun. Dagtid ligger den gärna nergrävd i sanden och väntar på sitt byte. Fjärsingen är giftig och avger giftet genom taggen på gällocket och första ryggfenan.

Vilken fisk är giftig?

Giftig Fisk Sverige Stenfisken Synanceia horrida är världens giftigaste fisk och är en mästare på kamouflage. Photo credit: laszlo-photo / Foter S tenfisken är världens giftigaste fisk. Giftet angriper celler, hjärta och blod vilket leder till förlamning och i värsta fall död.

I förhållande till hur vanliga stenfiskarna är, orsakar de dock inte många dödsfall. Denna rovfisk lever de tropiska delarna av Stilla havet och Indiska oceanen. Stenfisken är slående lik miljön den lever i – korall och stenbottnar. På ryggen har den tretton taggar som är sammanlänkade med två giftblåsor, fyllda av ett gift som består av olika proteiner.

Trampar du på fisken och blir stungen, måste du uppsöka professionell vård snarast. Giftet orsakar chock, förlamning och kroppsdelen som har blivit stungen kan behöva amputeras för att stoppa giftspridningen. En vuxen och normalt frisk människa överlever, men har du andra åkommor som svagt hjärta eller allergi, kan det leda till döden.

Giftet orsakar chock, förlamning och kroppsdelen som har blivit stungen kan behöva amputeras Fruktansvärda smärtor Stenfiskens sting lär vara en av de mest smärtsamma saker man kan råka ut för. Det går historier om människor som bett på sina bara knän att få bli avlivade för att det gör så ont. Trots alla dessa skräckscenarios, verkar inte särskilt många människor drabbas.

Detta trots att fisken är vanlig på grunda vatten i tropikerna. Efter en snabb research på nätet, kan Fiskejournalen konstatera ett det konstant rapporteras om stungna människor, främst i Australien och Japan. Vi har dock inte funnit mer än ett par rapporterade dödsfall och då misstänks andra åkommor ha bidragit till utgången.

Hur många dör av fjärsing?

♦ 2016-10-24 ♦ Lämna en kommentar Fjärsingen är en fisk som är bra att kunna känna igen. Den är nämligen den enda fisken i Sverige som har ett farligt gift. Giftig Fisk Sverige På latin heter fjärsingen Trachinus draco, Det betyder taggig drake, Fjärsingen är inte överdrivet draklik, men taggig är den. Den har två ryggfenor: en kort som ser ut som ett segel eller en krona, och en längre som sitter bakom den kortare. På den främre, korta ryggfenan samt på gällocken har fjärsingen giftiga taggar.

Taggarna är förbundna med en giftblåsa, och giftet utsöndras automatiskt när någon rör vid taggarna. Fjärsingen blir upp till 50 centimeter lång men brukar i svenska vatten inte bli längre än 25 centimeter. Dess kropp är smal och hoptryckt. Ryggen brukar vara brun och sidorna vita. Längs sidorna har fisken brunaktiga diagonala streck.

Ibland finns det inslag av blått och grönt, speciellt på huvudet. Fjärsingen ser lite sur och grinig ut. Ögonen sitter uppe på huvudet för att fisken ska kunna se när den ligger nedgrävd i botten. Eftersom fjärsingen gräver ner sig kan badande människor råka trampa på den.

På somrarna lever fjärsingen på 5-25 meters djup. Emellanåt tar den sig in på ännu grundare vatten än 5 meter. Risken att du träffar på en är liten. Det är verkligen inte så att det dräller av fjärsingar på badplatser, men de kan alltså vara där. Det händer även att fiskare som ska ta loss en fjärsing ur ett nät eller från en krok blir stuckna.

Giftet är väldigt sällan dödligt. Det har hänt att människor har dött av fjärsingstick, men det är mycket ovanligt. Jag har hittat uppgifter om 3 dödsfall världen över de senaste 100 åren. Det kan vara fler eller färre eftersom det råder oklarheter om vilka dödsfall som är orsakade av just fjärsingen.

Hur vanlig är fjärsing?

Fjärsingen är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön. Den lever under sommartid på grunt vatten, ofta nerbäddad i bottensanden. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Giftinjektionen utlöses automatiskt i försvarssyfte vid beröring av fisken.

Är gös giftig?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

You might be interested:  Pasta Caption Instagram?

Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

 1. Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding.
 2. Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

 • Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad.
 • Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan.
 • Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

Är abborrar farliga?

Sjöarna Söderhavet och Nordsjön ligger alldeles intill Kvartorps industriområde utanför Kumla. Det är här kommunen gjort mätningar och upptäckt att fisken innehåller väldigt höga halter av det giftiga ämnet PFOS. – Det är höga halter av PFOS. Jag vet att kommunen infört fiskeförbud vid lägre nivåer, säger Anders Glynn, toxikolog på Livsmedelsverket.

Är det farligt att äta rå abborre?

Förebyggande åtgärder –

Insjöfisk skall upphettas ordentligt eller frysas ned. Produkter och bearbetade produkter som är avsedda att ätas oupphettade skall frysas ned. Man skall undvika att äta rå ofryst fisk. Nedfrysning av fisk och fiskrom till -20 grader celsius i 24 timmar eller till -18 grader celsius i 4 dygn förintar larven. Varmrökning av fisken så att den hettas upp helt igenom eller upphettning av fisken på annat sätt till minst +56 grader celsius i fem minuter förintar larven.

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2019

Är norsk lax farlig?

Forskare: Ät inte odlad lax från Norge – Mikael Frödins påstående backas dock upp av en grupp norska forskare, som menar på att nivåerna på miljögifter som återfinns i lax odlad i Norge är farligt höga. Anne Lise Bjørke Monsen, docent vid universitetssjukhuset i Bergen, har lett studier som visar att miljögifter i odlad lax kan påverka hjärnans utveckling hos foster, barn och unga.

Hur smakar fjärsing?

Hur lagar man fjärsing? – Om du vågar trotsa de giftiga taggarna så är fjärsingen en god matfisk. Smaken sägs påminna om sjötunga. Traditionellt är fjärsing en ingrediens i den franska fisksoppan bouillabaise (då den förr i tiden inte gick att sälja till restauranger och då fiskare i Marseille behöll den för sig själva).

Hur giftig är Stenfisk?

Synanceia verrucosa
Synanceia verrucosa
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Djur Animalia
Stam Ryggsträngsdjur Chordata
Understam Ryggradsdjur Vertebrata
Överklass Benfiskar Osteichthyes
Klass Strålfeniga fiskar Actinopterygii
Ordning Kindpansrade fiskar Scorpaeniformes
Familj Skorpionfiskar Scorpaenidae
Underfamilj Stenfiskar Synanceiinae
Släkte Synanceia
Art S. verrucosa
Vetenskapligt namn
§ Synanceia verrucosa
Auktor Bloch & Schneider, 1801
Synonymer
Synanceia brachio Cuvier, 1829 Synancia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Scorpaena brachion Lacepède, 1801 Synaceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synanceja verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synanceichthys verrucosus (Bloch & Schneider, 1801) Synanceichthys verrucosa (Bloch & Schneider, 1801) Synancejia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synancidium horridum (non Linnaeus, 1758) Synanceia horrida (non Linnaeus, 1758)
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen

Stenfisk ( Synanceia verrucosa ) är en art i släktet Synanceia och i familjen Synanceiidae, Inga underarter finns listade i Catalogue of Life, Arten beskrevs av Bloch och Schneider, 1801. Fisken som företrädesvis lever i grunda havsvatten nära eller på botten är kamouflagefärgad i samma färger som de omgivande bottenstenarna.

Den är vanligtvis 30–40 centimeter lång. Stenfisken är en rovfisk som har mindre fiskar, räkor och andra skaldjur som normal föda. Stenfisken anses vara världens giftigaste fisk och den är försedd med 13 taggar som är förbundna med två giftblåsor. Giftet är en blandning av proteiner som angriper blod, nerver och hjärtat och förorsakar chock, förlamning och celldöd,

Äventyr för finsmakare – den här fisken dödar dig om den är fel tillagad

Det är så verksamt att det för människan är förenat med livsfara om inte medicinsk behandling sker inom cirka två timmar.

You might be interested:  Muffins Recept Vanilj Och Choklad?

Finns fjärsing i Sverige?

FJÄRSING (Trachinus draco) Fjärsing (‘Taggig drake’, eng. ‘Greater weever’) är en ätlig fisk som förekommer längs med den svenska västkusten i Skagerack, Kattegatt och ända ner till Öresund, vanligast är den i Bohuslän.

Finns det pirayor i Sverige?

Den rödbukade pirayan är den mest aggressiva piraya-arten. Med sina rakbladsvassa och trekantiga tänder kan pirayan slita loss köttstycken från sitt byte. Men lugn, det är ingen fara för Göteborgarna. Den beryktade pirayan kan tryggt iakttas i regnskogen på Universeum.

I pirayafloden på Universeum Science Discovery Center finns ett helt stim av rödbukad piraya. Denna art är den mest aggressiva pirayan. Trots detta är pirayor inte alls så farliga som många tror. Faktum är att de flera pirayaarter av är vegetarianer. Alla arter av pirayor spelar emellertid en mycket viktig roll i regnskogens ekosystem.

De köttätande är effektiva rengörare. De äter döda, sjuka och skadade djur och fiskar och gallrar således ur de svaga individerna – samtidigt som de “städar” vattnet. De växtätande pirayorna ser till att vattenområden inte växer igen. De är också viktiga fröspridare.

Hur giftig är uer?

Kungsfisken eller Uer som den heter på Norska har karakteristisk orange färg och utstående ögon. Fisken lever på 100-350 meters djup. Uern kan bli upp till 100 cm och väga ca 15 kg. Kungsfisken eller Uer som den heter på Norska har karakteristisk orange färg och utstående ögon.

 1. Fisken lever på 100-350 meters djup.
 2. Uern kan bli upp till 100 cm och väga ca 15 kg.
 3. Uern blir väldigt gammal, vissa uppgifter talar om fiskar över 60 år.
 4. Den växer långsamt vilket medför att den är känslig för hårt fiske.
 5. Ta därför inte fler fiskar än ni planerar att äta.
 6. Catch and Release är omöjligt att bedriva då den drabbas av dykarsjuka.

Fisken har giftiga taggar på gällock och främre ryggfena. Motgift finns i fiskens ögon och dessa kan snittas upp och innehållet pressas ut i såret. Den mest kända platsen för Uer är nog Söröya.

Är marulk farlig?

Hajar och rockor är snart ett minne blott i fiskdisken. Det är bra, för de växer långsamt och får ungar sent i livet och är därför extra känsliga för överfiske. Men det finns fler fula fiskar som inte hör hemma på tallriken. Fredag eftermiddag och dags att planera kvällens middag.

En bit fisk skulle smaka gott! I fiskdisken ligger filéer av rödspotta, kolja, torsk och odlad lax. Det är fortfarande säsong för makrill som finns både hel och filead. Och där ligger några vita och fasta kotletter som visar sig vara marulk när jag frågar. Får man äta marulk? Absolut inte, inte enligt Naturskyddsföreningens Grön guide och Världsnaturfonden WWFs Fisk till middag.

– Absolut ja, säger handlaren och hänvisar till att marulken slank med som bifångst när fiskaren trålade efter »miljövänlig« sej. Den är ju redan död – då är det väl bättre att äta upp den i stället för att slänga tillbaks den i havet? Marulken och även havskatten betraktades länge som »skräpfiskar« som fiskaren knappt ville ta ombord – marulken ansågs till och med föra otur med sig.

 • Men på 1970-talet var det några gourmetkockar som upptäckte vilka fantastiska kvaliteter dessa båda fulingar har: Rejäla filéer, fast och vitt kött, god smak.
 • Och så kom efterfrågan igång, priset steg och därmed fiskarnas ansträngningar.
 • I dag tjugo år senare är fiskdiskens marulkar oftast små och taniga, och havskatten har hamnat på Artdatabankens lista över hotade arter.

Problemet med att fiska efter arter som marulk och havs­katt är att de växer så långsamt. De fortplantar sig sent i livet och kan därmed lätt överfiskas. De hinner helt enkelt inte få några ungar innan de fångas, vilket med tiden förstås är katastrofalt för beståndens fortlevnad.

 • Situationen är densamma för hälleflundran, bjässen bland plattfiskar som kan bli över 300 kilo tung och mer än 50 år gammal.
 • Men många fiskas upp redan när de är ett par år gamla, långt innan de hunnit fortplanta sig eftersom honorna blir könsmogna först vid sju-åtta år.
 • Hälleflundran är nästan helt utfiskad i våra vatten, bekräftar Max Cardinale som arbetar med beståndsuppskattningar av fisk på Havsfiskelaboratoriet.

Den bör man absolut inte köpa! Många av de känsliga arterna lever i djupa havsområden. De djupa bottnarnas ekosystem är svåra att undersöka och kunskapen om många djuplevande fiskar och deras status är därför dålig. Men dagens fiskebåtar kan fiska i stort sett överallt.

Som konsument kan man faktiskt säga »Jag vill inte vara med och utrota den här arten«, påpekar Ellen Bruno, Naturskyddsföreningens sakkunnige i fiskefrågor. Men genom att köpa exempelvis bifångad marulk medverkar man till att göra bifångst till en fortsatt lönsam historia för fisket. – I stället bör utvecklingen av selektiva redskap som inte får bifångster uppmuntras, fortsätter hon.

Likaså måste fiskarnas lek- och uppväxtområden identifieras och skyddas, så att man undviker att små bebismarulkar fastnar i trålar och garn med sina stora och taggiga huvuden. Så hur blev det med fredagsmiddagen? Marulken ser frestande ut där den ligger på is i disken Den är god, tyvärr jag vet.

You might be interested:  Lång Att Fånga Fisk Med?

Hur smakar Fjärsing?

Hur lagar man fjärsing? – Om du vågar trotsa de giftiga taggarna så är fjärsingen en god matfisk. Smaken sägs påminna om sjötunga. Traditionellt är fjärsing en ingrediens i den franska fisksoppan bouillabaise (då den förr i tiden inte gick att sälja till restauranger och då fiskare i Marseille behöll den för sig själva).

Finns Fjärsing i sötvatten?

Ordning abborrartade fiskar Perciformes En morfologi skt och även ekologi skt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.

Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater, Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter. Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster.

De övriga är oceanisk a eller levande i sötvatten. Familj fjärsingar Trachinidae Fiskar med långsträckt kroppsform och från sidorna sammantryckt kropp. Den stora munnen är nästan vertikalställd. Ögonen placerade på hjässan.2 ryggfenor, varav den främre kort med taggstrålar, och den bakre långt utsträckt efter kroppen men med mjukstrålar.

 • Analfenan sträcker sig utefter större delen av kroppen.
 • Bukfenorna sitter långt fram och är fästade under gälarna.
 • En tagg på gällocket resp främre ryggfenans taggstrålar är förenade med giftkörtlar och alltså giftiga.
 • Alla arter har för vana att gräva ned sig i bottensand.
 • Endast 2 släkten med minst 4 arter är utbredda i östra Atlanten, Svarta havet och i Stilla havet utanför Chile.

Alla 4 arterna finns längs Europas kuster. I Norden 1 årsviss och 1 tillfällig art tillhörande var sitt släkte. Fjärsing, större Trachinus draco Kännetecken : Kroppen är långsträckt och hoptryckt från sidorna. Färgerna är vackert skimrande i grönt, brunt och gult men kan också vara marmorerade i brunt och svart på gulgrön botten.2 ryggfenor, varav den främre är helt liten och dess strålar giftiga liksom en bakåtriktad tagg på gällocket; den bakre ryggfenan är längsgående, mjuk och ofarlig.

 1. Giftet kan vara dödligt för människan, men oftast är dess verkningar av övergående och varierande art, ehuru förenade med smärtor, inflammation, kramp och rentav flera veckors invaliditet.
 2. Giftets effekt beror av den injicerade dosen och offrets kondition.
 3. Även efter fiskens död har giftet verkan i sår.2 eller 3 små kroktaggar också vid ögat, men de är inte giftiga.

Längd och vikt upp till 45 cm resp 0,6 kg. Utbredning : Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko. Madeira. Förekomst i Sverige : Skagerack, Kattegatt och Öresund samt sällsynt i södra Östersjön.

Miljö, flyttning och vanor : På grunt och kustnära vatten – oftast 5-25 m djup så att badande ej behöver generas – lever denna fisk nedgrävd i sand-, dy- eller grusbottnar så att endast huvud och den främre, giftiga ryggfenan sticker upp. På så vis överraskar den sitt byte med ett plötsligt anfall. Om kvällen och natten kan den simma på jakt i fria vattenlager, varvid den kommer in på blott meterdjupt vatten.

Vintertid drar den ut till djupare vatten ned till ca 150 m och återkommer till kusterna om våren. Föda : Huvudsakligen räkor men även andra kräftdjur samt maskar och fiskar som smörbultar, tobisarter och sjökockar.

Är smörbult giftig?

Ny delikatess? – Både Ådjers och Lindvik har provsmakat smörbulten och menar att den är en duglig matfisk. De har testat på att röka den men smörstekt var den ändå godast. – Lite knölig att äta är den, på grund av dess fenor, säger Ådjers. – Men i Polen är den en delikatess, säger Lindvik. De största fiskarna ska föras till Stallhagen där kockarna ska försöka utveckla en fiskrätt av den.

Vad är bleka för fisk?

Lyrtorsk – Pollachius pollachius Blekan tillhör torskfamiljen och kan vara förvillande lik en torsk men den saknar skäggtöm. Ögonen är stora och den har ett tydligt underbett. Kroppen har för torskfamiljen karaktäristiska fenor; tre ryggfenor och två analfenor.

Ryggen är olivgrön, sidorna guldglänsande och buken vit. I våra vatten väger blekan vanligtvis 1-4 kg och blir 50-70 cm lång. Blekan förekommer längs vår västkust och i norra Öresund. Den är endast en tillfällig gäst i Östersjön. Blekan är en stimfisk som gärna håller till på 200 meters djup under vintern.

Den uppsöker strömmande vatten och håller till vid grund och utefter branter. Under lek-tiden i februari-maj bildar fisken stora stim. Äggen kläcks efter ca 6 dygn. Under sensommaren och hösten söker sig ynglen in på grundare vatten där de uppehåller sig några år tills de blir större och söker sig till havs.