Bokföra Fika Till Personal?


Bokföra Fika Till Personal
Fika till anställda – Om du har anställda i din firma lär det ha hänt (läs bör det ha hänt) att du köpt in fika för att liva upp stämningen. Du kanske rent av gör det regelbundet. Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader,

Hur bokför man kaffe till personalen?

Hur bokför man kaffe, te och kaka i eget AB? Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa.

Hur bokföra personalrepresentation?

14.6.2 Intern representation – Kostnader för intern representation bokförs på ett särskilt konto:

konto 5872, intern representation ej avdragsgill moms

Hela fakturabeloppet inklusive moms bokförs på kontp 5872, momsavdrag är inte tillåtet för intern representation.

Får man bjuda sina anställda på frukost?

info Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket.

Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag! Att bjuda de anställda på något att äta när arbetsdagen börjar brukar vara uppskattat. Det kan bli en trevlig stund tillsammans, och man kan dessutom avhandla gemensamma frågor innan dagens arbete tar vid. Vi har dock på senare tid – från flera av våra kunder – fått indikationer på att detta är ett område som Skatteverket gärna tittar på i samband med sina granskningar.

I samtliga fall som kommit till vår kännedom har man då ansett att de anställda bjudits på mer än så kallad enklare förtäring. Skatteverket har därför påfört arbetsgivaren underlag för arbetsgivaravgifter, och i några fall skattetillägg. Det kan därför vara på sin plats att titta närmare på vad Skatteverket tycker i frågan.

You might be interested:  Lång Att Fånga Fisk Med?

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. Det som kan ätas och drickas anses vara en typ av kost. En måltid i skatterättslig mening innebär oftast frukost, lunch och middag. Även bufféer kan komma att klassas som en måltid.

Däremot är t.ex. fikabröd, frukt eller snacks som inte kan ses som en måltid i stället en skattefri personalvårdsförmån som inte ska förmånsbeskattas. När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån. Det är inte avgörande om den fria kosten har uppstått under en tjänsteresa, på en kurs, en studieresa eller tjänstgöring på annan ort.

Fri kost i samband med resor som sker utanför Sverige är även de en skattepliktig förmån. Det finns dock vissa undantag från då en måltid inte ska ses som en förmån enligt nedan:

Får arbetsgivaren bjuda på mat?

Om du blir bjuden på en måltid av din arbetsgivare så är det en kostförmån. Fri kost är normalt en förmån du ska beskattas för och förmånen värderas enligt en schablon. Men i vissa fall kan du få fri kost utan att beskattas för det, till exempel vid intern representation som konferenser, julbord eller personalfester.

Är personalrepresentation avdragsgill?

Intern representation För kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande är det högsta avdragsgilla beloppet 180 kr + moms per person. Enligt Skatteverket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdragsgilla.

Vad räknas som personalfest?

Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka.

Får man bjuda anställda på alkohol?

Vad kan vi tänka på om vi ändå bestämmer oss för att erbjuda alkohol på vår kickoff? – Bokföra Fika Till Personal Se över er alkoholpolicy och bestäm hur mycket alkohol som det ska bjudas på. Vill man kanske övergå från att tidigare år haft fri bar till att servera två glas, eller från två glas till ett – prata om det innan personalfesten och gå ut i tid med den nya informationen till de anställda så att de vet vad som gäller.

You might be interested:  Pasta Met Kip?

När är representation ej avdragsgill?

Avdragsgill representation – Den första januari 2017 ändrades avdragsrätten för representation, det gäller framförallt representationsmåltider. Avdragsgill representation för större måltider är slopad. Yes du hörde rätt. Detta kan vara en lite tråkig nyhet för företagare såklart.

  • Men du kan vara lugn, vi ska guida dig så att du slipper göra misstag i bokföringen.
  • En representationsmåltid innebär till exempel lunch, supé, mat på personalfesten, middag och annan förtäring.
  • Avdrag för dryck och förtäring av så kallat mindre värde, till exempel fika, är dock fortfarande avdragsgillt precis som innan.

De nya reglerna för representationsmåltider innebär följande:

Representation med “lättare förtäring” (fika) är avdragsgill. Detta gäller intern såväl som extern representation. Representation som ersätter en måltid (t. ex. lunch eller middag) är inte längre avdragsgill. Momsen får du däremot fortfarande bokföra på representationsmåltider på upp till 300 kr per person, oavsett vilket dryck som ingår. Skulle kostnaden överstiga 300 kr, kan du inte lyfta momsen på det belopp som är över 300 kr. I det fallet behöver du göra en uträkning på skatteverkets hemsida,

Hur bokföra representation lunch?

Representation vid måltider – Avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag och annan förtäring slopades 1 januari 2017. Detta innebär att själva kostnaden för sådan typ av representation alltid bokförs som en ej avdragsgill kostnad. Du får dock fortfarande lyfta momsen, det vill säga dra av den ingående momsen i periodens momsdeklaration, för mat och dryck till ett värde av maximalt 300 kr per person och tillfälle.

Om måltiden enbart består av mat och alkoholfri dryck innebär det att moms får dras av till ett värde av högst 36 kr per person i och med att momsen för denna typ av varor är 12% (12% * 300 kr = 36 kr). Hur ser det då ut vad gäller regler vid representation och alkohol? Om utgifterna enbart består av alkoholhaltig dryck får inget avdrag för moms göras i din inkomstdeklaration.

You might be interested:  Lövbiffsrullader i kantarellsås

Om den alkoholhaltiga drycken däremot ingår i en måltid tillsammans med mat gäller samma regler som ovan, det vill säga att hela momsen får lyftas så länge värdet för måltiden inte överstiger 300 kr. Tänk här på att det är 25% moms på alkoholhaltig dryck, vilket innebär att du får dra av mer moms än de 36 kr i exemplet med alkoholfri dryck ovan.

Första alternativet är att momsavdraget räknas fram proportionellt utifrån de faktiska kostnaderna för mat och alkohol. Vid beräkning av proportionerna används kostnaden exklusive moms. För djupare förklaring, se räkneexemplet nedan. Andra alternativet är att använda sig av ett schablonbelopp för avdraget, vilket är ett lite enklare alternativ. Enligt schablonen får 46 kr per person dras av, oavsett faktiska proportioner mellan mat och alkoholhaltig dryck. Notera att schablonen enbart får användas om kostnaden överstiger 300 kr samt att den faktiska debiterade momsen är minst 46 kr.

Vid förfriskningar och enklare förtäring, såsom alkoholfri dryck, kaffe, bullar, frukt och enkla smörgåsar som inte ersätter måltid, får avdrag på kostnaden göras till ett värde av högst 60 kr per person och tillfälle. Observera att kostnader för dricks aldrig ses som avdragsgill i de här sammanhangen.

Vilket konto för kaffe?

Fika till anställda – Om du har anställda i din firma lär det ha hänt (läs bör det ha hänt) att du köpt in fika för att liva upp stämningen. Du kanske rent av gör det regelbundet. Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader,

Vad bokför man på övriga personalkostnader?

Personal- och lönekostnader – Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar på siffran 7, Det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader.