Varför Luktar Jag Fisk?


Varför Luktar Jag Fisk
Här är 7 vanliga orsaker till att det luktar annorlunda i underlivet – och råd om när du bör prata med en läkare: – 1. Bakteriell vaginos (BV) Lukt: fiskliknande Bakteriell vaginos är en av de vanligaste orsakerna till annorlunda lukt i underlivet som påverkar 15 till 50 procent av alla med livmoder i fertil ålder,

Det är ett tillstånd där det råder obalans i den vaginala bakteriefloran, förklarar Elisabeth. Det första symptomet är ofta en fiskliknande lukt som kan leda till en skummig, grå eller grön flytning. Du kanske också upplever klåda och svullnad. Det finns ett antal olika behandlingsalternativ om symptomen på bakteriell vaginos inte försvinner på egen hand.

– En läkare kan ordinera en antiseptisk behandling eller antibiotika, säger Elisabeth. Tyvärr är det inte ovanligt att diagnosen kommer tillbaka efter en antibiotikabehandling. Elisabeth föreslår att det kan vara till hjälp att byta preventivmedel, särskilt om du använder spiral.

Om du drabbas av dessa symptom bör du låta en läkare undersöka dig och utesluta underliggande faktorer som kan behöva behandlas. Det är extra viktigt om du är gravid, eftersom risken för tidig förlossning kan öka.2. Toxic shock syndrome (TSS) Lukt: Mycket obehaglig, men vaginal lukt är ett mindre vanligt symptom i samband med TSS.

TSS är numera en mycket sällsynt sjukdom – den orsakas ofta av högabsorberande tamponger. – Om den här bakterien kommer in i kroppen blir du snabbt väldigt sjuk. Du får en hög feber, blodtrycksförändringar, eventuellt utslag och diarré eller kräkningar, och du kan känna dig svag, säger Elisabeth och understryker att du måste åka direkt till akuten om du drabbas av dessa symptom.

TSS är dock mycket sällsynt numera.3. Om du har glömt ta ut en tampong Lukt: Mycket tydlig och obehaglig – Det har hänt att en del söker vård för vaginal lukt och det har visat sig bero på att en tampong har lämnats kvar i flera dagar, ibland längre, säger Elisabeth. Om det händer försämras lukten snabbt, den blir skarp och väldigt obehaglig – så om du upplever att lukten blir allt värre är det bra att kontrollera att du inte har glömt ta ut tampongen.4.

Svampinfektion Lukt: ibland jästliknande Vaginal svampinfektion är väldigt vanlig och symptomen brukar vara klåda, en brännande känsla och förändrade flytningar som blir vita och klumpiga. Men flytningarna luktar oftast inte så mycket. – Om dina symptom är så uttalade att det luktar illa bör du uppsöka läkare som utesluter alla underliggande sjukdomar, säger Elisabeth.5.

 1. Hormonella förändringar Lukt: Individuell Precis som lukten i underlivet förändras under hela menscykeln kan även andra hormonella förändringar påverka livmoderhalssekretet.
 2. Under klimakteriet och åren efteråt kan lukten förändras, säger Elisabeth och tillägger att det även gäller under en graviditet,

– Du kanske får fler flytningar, de blir tjockare eller tunnare men de ska inte lukta illa. Om du är gravid och har illaluktande flytningar bör du tala med en läkare eller barnmorska.6. Urinvägsinfektion Lukt: Ammoniakliknande Om du upplever en ammoniakliknande lukt är det troligtvis urinet som luktar.

Contents

You might be interested:  Drink Med Sour Fisk Cola?

Hur får man bort Fisklukt i underlivet?

Behandling – Bakteriell vaginos behandlas med läkemedel på recept som hämmar eller dödar bakterier. Dessa kallas också för antiseptika och antibiotika, Det finns två olika sätt som du kan ta läkemedlen:

Du kan använda slidkräm eller vagitorier, det vill säga läkemedel som du för in i slidan. Du kan använda tabletter som du sväljer.

Behandlingen tar tre till sju dagar beroende på vilket läkemedel du använder. Det är vanligt att symtomen kommer tillbaka igen efter någon månad. Då kan du behandla igen.

Hur ska en normal snippa lukta?

Friska flytningar har en lätt syrlig doft som kan påminna om filmjölk. Ett surt (lågt) pH är ett tecken på att laktobacillerna i slidan producerar gott om mjölksyra och väteperoxid som utgör en viktig del av slidans naturliga försvar. Dessa skyddande goda bakterier gör att slidan oftast själv klarar av att städa undan skadliga bakterier och återställa balansen.

 • Det händer att flytningarna är av riktigt sur karaktär.
 • Det kan då uppstå en reaktion som kan orsaka missfärgning (blekning) av tyget i trosan.
 • Nästa gång det händer, se det som ett tecken på en god vaginal hälsa! Hormonförändringar kan göra att lukten förändras.
 • Det är därför vanligt att doften ändras över menscykeln men också genom livet.

Runtomkring mens kan det ibland uppstå en lätt metallisk doft eftersom blod innehåller järn. En frisk vagina luktar lite lätt surt, ungefär som filmjölk. Hormonförändringar, såsom vid graviditet eller i samband med klimakteriet, gör också att doften förändras.

Vilka sjukdomar luktar?

Går det att känna igen en sjukdom på lukten? – Anne Taka-Eilola, sjuksköterska: “Cancerpatienter kan lukta lite ruttet om det gått långt. Även döende har en speciell doft. Vid diabetes kan andedräkten lukta aceton, när sockervärdet är högt.” Linda Eriksson, sjuksköterska: “I och med att cancerpatienter får cellgifter kan de lukta lite sött och unket, och andningen blir lite surare.

Hudtumörer kan lukta ruttet.” Sven Grutzmeier, överläkare: “Många sjukdomar ger ifrån sig olika dofter. Skrumplever luktar som en samling möss, bakterieinfektioner luktar skunk och sockersjuka ger ifrån sig en syrlig och söt doft.” Avslaget öl fick stå för lukten från ett barn med tidig tuberkulos. Gula febern ansågs lukta charkuteri.

Sådana beskrivningar placerade den medicinska luktläran en bra bit från idealet om en mätbar och objektiv vetenskap. Ett annat bekymmer var att många läkare upplevde sniffandet som ett hot mot deras professionella värdighet. Så luktsinnet hamnade med tiden i skuggan av mer tekniskt avancerade diagnos­metoder och laboratorieanalyser.

 1. Näsan är i första hand inriktad på att hålla reda på vad i omgivningen man bör närma sig, och vad man ska hålla sig undan.
 2. Några få av armhålorna i dagens experiment luktar förvånansvärt gott.
 3. Resten är mer eller mindre frånstötande.
 4. Två trappor upp från källarens svettlukter sitter psykologiprofessor Mats Olsson i en korridor med väldoft av färsk frukt och kaffe.

Han leder det pågående försöket. – En person som börjar känna sig sjuk kan få en annan kroppslukt redan efter några timmar, säger han. Tröjorna som jag just har sniffat mig igenom har burits under fyra timmar av män och kvinnor som fått noggranna instruktioner om att undvika parfymer, starka kryddor och annat som kan påverka kroppslukten.

I början av experimentet fick de var sin spruta med antingen saltvatten (placebo) eller en lösning med ett så kallat endotoxin, ett ämne som finns i cellväggen hos många bakterier. Endotoxinet aktiverar det snabba medfödda immunförsvaret mot smittämnen av vitt skilda slag. Inflammationen i sin tur ger symtom som huvudvärk, ökad kroppstemperatur och en allmän känsla av att må risigt.

De nya resultaten visar att förändringarna snabbt också påverkar kroppslukten.

You might be interested:  Är Jordgubbar Och Smultron Släkte?

Hur luktar tjejer i underlivet?

Hur luktar ett friskt underliv? – Ett friskt underliv luktar. I strävan efter att maskera all doft med parfymerade tvålar, deodoranter och trosskydd är det lätt att glömma bort att det är helt naturligt att underlivet har en alldeles egen doft. Underliv ska lukta underliv.

 • Men underliv ska inte lukta illa.
 • Friska flytningar har en lätt syrlig doft som kan påminna om filmjölk.
 • Ett surt (lågt) pH är ett tecken på att laktobacillerna i slidan producerar gott om mjölksyra och väteperoxid som utgör en viktig del av slidans naturliga försvar.
 • Dessa skyddande goda bakterier gör att slidan oftast själv klarar av att städa undan skadliga bakterier och återställa balansen.

Det händer att flytningarna är av riktigt sur karaktär. Det kan då uppstå en reaktion som kan orsaka missfärgning (blekning) av tyget i trosan. Nästa gång det händer, se det som ett tecken på god vaginal hälsa! Hormonförändringar kan göra att lukten förändras.

Det är därför vanligt att doften ändras över menscykeln men också genom livet. Runtomkring mens kan det ibland uppstå en lätt metallisk doft eftersom blod innehåller järn. En frisk vagina luktar lite lätt surt, ungefär som filmjölk. Hormonförändringar, såsom vid graviditet eller i samband med klimakteriet, gör också att doften förändras.

Viktigt är att underlivet aldrig ska lukta illa.

Varför luktar cancer?

En ny studie från Karolinska Institutet visar att vi människor är kapabla att lukta oss till sjukdom hos en person vars immunsystem är aktiverat. Skillnaden i sjuk och frisk doft gick att känna bara några timmar efter att personen exponerats för ett ämne som kroppen uppfattar som en bakterieinfektion. Enligt forskarna bakom studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Psychological Science, har det sedan tidigare funnits vissa vetenskapliga och erfarenhetsmässiga belägg för att olika sjukdomar luktar på ett särskilt sätt. Skrofulos, en form av tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna, har till exempel rapporterats lukta som avslagen öl, och personer med diabetes kan få en andedräkt som luktar som aceton.

Det finns också forskning som visar att en specialtränad hund kan lukta sig till cancertumörer, på samma sätt som hundar söker rätt på gömda droger eller människor som gått vilse. – Men i detta fall har vi alltså undersökt människors förmåga att lukta sig till sjukdom. Förmågan att upptäcka dessa lukter kan utgöra en viktig evolutionär anpassning för att vi ska kunna undvika att utsätta oss för potentiellt farlig smitta.

Den fråga vi ställde oss i vår studie var huruvida en sådan förmåga kan existera redan i ett tidigt skede av sjukdomen och därmed reflektera en luktande kemisk biomarkör för ohälsa, säger professor Mats J. Olsson, som lett forskningen. Hypotesen testades genom att åtta friska personer injicerades med antingen en lipopolysackarid (LPS) – ytskicket på bakterier och som triggar igång kroppens immunförsvar – eller vanlig koksaltlösning.

Deltagarna var klädda i tajta t-tröjor, för att fånga upp svett innehållande doftmolekyler kopplade till immunreaktionen under fyra timmars tid efter injektionen. Som väntat reagerade de deltagare som fått LPS injicerat med ett tydligt immunsvar, vilket visade sig i höjd kroppstemperatur och högre nivåer av så kallade cytokiner, ett signalämne som ingår som en viktig del i immunförsvaret.

Varför luktar du fisk?

En annan grupp med 40 deltagare instruerades sedan att lukta på prover från de svettiga tröjorna. Det visade sig då att de genomgående bedömde att tröjor från LPS-gruppen hade en starkare och mer obehaglig och ohälsosam lukt än tröjor som burits av personer som fått saltlösning injicerat.

Det visade sig också finnas en koppling mellan immunaktivering och obehaglig/ohälsosam doft genom nivåerna av cytokiner som uppmättes i blodet hos respektive LPS-exponerad tröjbärare. Ju kraftigare immunsvar, desto obehagligare svettlukt. – Intressant nog kunde vi inte hitta några skillnader i antal doftkomponenter hos LPS-gruppen jämfört med kontrollkroppen.

Detta talar för att den skillnad som deltagarna upplevde måste ha handlat om förändringar i sammansättningen av doftämnen och inte antalet som sådant, säger Mats Olsson. Även om dessa kemiska förändringar ännu inte klarlagts i detalj, menar forskarna att det är ett intressant fynd att vi människor avger någon form av doftsignal till omgivningen ganska omgående efter att immunsystemet aktiverats.

You might be interested:  Mejor Pasta Dental?

Hur luktar ångest?

Hälsa Ångest är en helt naturlig känsla, det är bara kroppen som försöker överleva. Din ångestsvett luktar dock mer än svett från fysisk träning. Foto: Nik Shuliahin / Unsplas

  Varför ska tjejer äta ananas?

  8. Ananas – ÄT! Det finns visserligen inga vetenskapliga bevis, men det sägs att ananas kan göra att vaginan både luktar och smakar bättre.

  Hur smakar det att gå ner på en tjej?

  Hur slidsekret smakar finns det nog en mängd olika svar på beroende på vem man frågar. Men slidsekret smakar ofta lite syrligt sött, men även detta kan variera.

  Varför luktar mitt underliv?

  Varför Luktar Jag Fisk Kategori:Intimhälsa Luktar dina flytningar illa? Då kan det vara bakteriell vaginos. Men oroa dig inte. Här kommer allt du behöver veta om både orsaker och behandling. Bakteriell vaginos är både vanligt och oftast helt ofarligt. Men kan ändå vara rejält jobbigt.

  Det vanligaste symtomet är flytningar som luktar illa. Lukten beror på att det blivit obalans mellan bakterierna i slidan, så att fel bakterier tar över. Ibland rubbas balansen mellan bakterierna i slidan. Lina Isaksson, Barnmorska RFSU-Kliniken – I slidan har man som ett ekosystem av bakterier där bakteriefloran framförallt ska bestå av mjölksyrabakterier.

  Mjölksyrabakterier ger ett lågt pH som gör slidan sur vilket gör att andra skadliga bakterier inte trivs. Men ibland rubbas balansen mellan bakterierna i slidan så att andra bakterier kan växa till, det är då man får bakteriell vaginos, säger Lina Isaksson, Barnmorska på RFSU-kliniken.