Svenskt Sigill Klimatcertifierad Kyckling?


Svenskt Sigill Klimatcertifierad Kyckling
Kyckling som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än annan kyckling. Detta beror på att bonden har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i produktionen vilket leder till ett mer klimatsmart kött.

Vem står bakom Svenskt Sigill?

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor, Svenskt Sigill berättar att en råvara/produkt är:

Garanterat svensk, med spårbarhet från gård till butik Producerad med djuromsorg utöver lagkraven Producerad med omsorg om miljö och klimat Säker och GMO-fri

För att få märka sina produkter med Svenskt Sigill förbinder sig bonden eller odlaren att vara certifierad enligt en standard som heter IP SIGILL. Kontrollerna utförs av oberoende kontrollföretag, som besöker gårdarna och kontrollerar att reglerna följs.

 1. Det fanns år 2020 omkring 4000 företag som är certifierade enligt Svenskt Sigills standard inom inriktningarna mjölk, gris, nötkött, kyckling, frukt & grönt, spannmål och oljeväxter, lamm, prydnadsväxter och biodling samt även grundcertifiering gris och livsmedel.
 2. Det finns även en högre nivå på certifiering som ger rätt att använda märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad eller Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Ca 75 % av svenska konsumenter känner till märket Svenskt Sigill (2019). Svenskt Sigill drivs sedan 2001 av företaget Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Svenskt Sigills uppdrag är att driva på utvecklingen för “Sveriges bästa mat och blommor”.

Vad är bra med Svenskt Sigill?

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Här listar vi en bråkdel av allt som du kanske vill veta om Svenskt Sigill.

Vad är IP certifiering?

Certifiering mot IP Livsmedel är ett effektivt sätt att visa kunder att livsmedelssäkerheten är på plats i produktionen. Certifiering av livsmedelssäkerhet är ofta ett krav för att få leverera, bland annat till dagligvaruhandeln och grossister. Reglerna i IP Livsmedel är baserade på lagstiftningen, på så sätt är IP Livsmedel också en trygghet vid myndighetskontroll.

För vilka typer av livsmedelsföretag? IP Livsmedel fungerar lika bra för alla typer av livsmedelsföretag, såväl förädlare, packerier, grossister och slakterier som restaurangverksamhet med flera. Den passar också för företag utan fysisk hantering, t ex matmäklare/traders. Fördelar med IP Livsmedel Eftersom IP Livsmedel är baserad på lagstiftning och branschkrav ger den en bra överblick över de krav som finns inom området.

You might be interested:  Pasta Evangelists Net Worth?

Den är lätt att tillämpa och innehåller tydliga beskrivningar av vad som krävs för att uppfylla reglerna. Dessutom finns mallar som underlättar när kraven ska implementeras i verksamheten. För slakterier som är certifierade mot IP Livsmedel ingår också djuromsorg.

Företag utan fysisk hantering av livsmedel har färre regler att leva upp till. IP Livsmedel är anpassad för nordiska förhållanden, det innebär att den tar hänsyn till livsmedelsbranschens struktur och förutsättningar här i norr. IP Livsmedel produktblad.pdf Tillval Svinn för restaurangverksamheter Restaurangverksamheter kan kombinera IP Livsmedel med Tillval Svinn.

Exempel på regler som ingår är mätning av matsvinn, menyplanering och tallriksstorlekar. Dessutom finns regler om kommunikation med matgäster med syfte att inspirera till minskat matsvinn från tallriken. Produktblad svinn på restaurang 2022.pdf IP märke Märkning för IP-certifierad produktion, IP-märket, får användas av företag som är certifierade enligt IP-standardens Grund-, Sigill- eller Tillvalsnivå.

Vad krävs för att få svenskt sigill?

Produktmärkningen Svenskt Sigill – Hållbarhet på riktigt Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Bara produkter som klarar de hårt ställda kraven och är certifierade enligt IP-standardens Sigill- eller tillvalsnivå får lov att använda märket.

Helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och hög kännedom hos konsument Svenskt Sigill märken har hög kännedom hos konsument. Runt 75-80% av svenska konsumenter känner igen märket. Många konsumenter efterfrågar märkningar som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och samtidigt garanterar svenskt ursprung.

Svenskt Sigill kan erbjuda detta till konsumenten. Att märket vilar på en tredjepartscertifiering som garanterar att oberoende kontroller görs på odlingen eller gården uppskattas av konsumenten. De konsumenter som känner till Svenskt Sigill-märket har ett mycket högt förtroende för märkningen.

 1. När får Svenskt Sigill-märket användas? För att märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Svenskt Sigill-märke måste produkterna komma från en IP Sigill-certifierad odling eller djuruppfödare.
 2. Genom att märka dina produkter med Svenskt Sigill kan du visa upp det arbete som lagts ner för att klara kvalitetssäkringen.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad Mat och blommor som kommer från svensk odling och djuruppfödning som är certifierad enligt Sigillnivån med tillvalet Klimatcertifiering kan bära märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Svenskt Sigill Naturbeteskött Kött som kommer från svenska gårdar som är certifierade enligt Sigillnivån med tillvalet Naturbeteskött kan bära märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött.

 • Vilken typ av produkter har Svenskt Sigill märke? Idag hittar konsumenter märkningen Svenskt Sigill på mängder av svenska livsmedel och blommor.
 • Svenskt Sigill finns på till exempel tomater, äpplen, frysta grönsaker, färska örter, tulpaner, julstjärnor, griskött, nötkött, kyckling, svamp och honung.
 • Märkeslicens och regler För att få använda Svenskt Sigill märke krävs ett avtal eller godkännande om märkning.
You might be interested:  Is Gnocchi Healthier Than Pasta?

Avtalet är en överenskommelse om villkoren för användning av märkningen. Villkor för användning av märket hittar du också i Märkningsregler 2021-1copy.pdf För att märka eller marknadsföra produkter och/eller marknadsföra en verksamhet med märket Svenskt Sigill måste produkterna komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödning.

 • För oförädlade produkter från din egen verksamhet behövs inget extra avtal för att använda Svenskt Sigill märke.
 • Då fungerar ditt certifikat på IP-standardens Sigill- eller tillvalsnivå som märkeslicensavtal.
 • Hör av er till oss, på [email protected] om ni har frågor om användning av Svenskt Sigill eller tillvalsmärkena för Klimatcertifierad och Naturbeteskött.

Logotypen för produktmärket Svenskt Sigill För att märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Svenskt Sigill-märket måste produkterna som förädlas komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödare.

Vad betyder de olika IP klasserna?

IP-klass eller kapslingsklass – Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror. En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande.

 • Till exempel är IP20 vanligast inomhus.
 • Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm.
 • Den andra siffran anger skydd mot fukt.
 • Utomhus krävs alltid skydd mot inträngande vatten, till exempel IP23.
 • Ju högre siffror desto bättre är skyddet.

Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X.

Vad är ip57?

Lär dig att avläsa IP-beteckningen – Ordet “vattentät” tolkas ofta väldigt vidlyftigt ute i världen och du blir sällan positivt överraskad när du börjar syna påståendet i sömmarna. Men med hjälp av produktens IP-beteckning kan du se exakt hur bra en produkt tål damm och vatten.

 • IP-certifierade produkter har testats utifrån bestämda riktlinjer som anger exakt vad en elektronisk produkt ska tåla om den har en viss IP-beteckning.
 • Och som tur är så är denna inte särskilt svår att tolka.
 • IP-beteckningen utgörs av två siffror.
 • Den första siffran sträcker sig från 0 till 6 och säger hur bra skydd elektroniken har mot fasta föremål – allt från en handflata till små dammpartiklar.

Den andra siffran anger hur bra elektroniken är skyddad mot väta. Om en produkt bara är testad utifrån ett av kriterierna ersätts det andra värdet med X. IPX4 betyder till exempel att produkten inte är testad mot damm, men att den tål strilande vatten.

Är svensk kyckling rödlistad?

Svensk kyckling får rött ljus i WWFs Köttguide 2021. Den KRAV-märkta är den enda kycklingen som får grönt ljus. Det är bara en mycket liten andel totalt av allt kött på den svenska marknaden som får grönt i trafikljusbedömningen. Men naturbetesköttet får det och WWF ser stora möjligheter att öka den produktionen. Svenskt Sigill Klimatcertifierad Kyckling Köttguiden visar att en mycket liten andel av allt kött på den svenska marknaden får grönt ljus, Foto: Getty Images – Syftet med Köttguiden är att göra det enklare för människor att äta hållbart. Men för att det ska bli möjligt måste butikerna ta ett större ansvar.

You might be interested:  Red Curry Pasta?

Ta hem de här varorna och synliggör dem! Vi vill se KRAV-märkt kyckling och certifierat naturbeteskött i fler butiker, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF. Nytt för i år är att WWF nu samlat sina konsumentguider Köttguiden, Vegoguiden och Fiskguiden i en gemensam matapp. Tillsammans har dessa guider blivit viktiga källor för alla aktörer när de ska välja matprodukter.

Andelen kött med grönt ljus utgör bara mellan 1 och 3 procent av allt kött i svenska mataffärer, enligt en färsk marknadsundersökning som WWF låtit göra. En annan studie från WWF visar att en majoritet av de svenska konsumenterna tycker att det är svårt att hitta de hållbara alternativen i butiker och att den maten är dyr.

Detta måste det bli ändring på. Inte bara livsmedelskedjor utan även fler svenska restauranger bör erbjuda kött med grönt ljus. På så vis kan man äta mindre men bättre kött. Samtidigt är det positivt att utbudet av vegoprotein ökar i butikerna. Alla behöver ju inte äta enbart vegetariskt, men många behöver äta betydligt mer vego i vardagen, säger Anna Richert, senior matexpert WWF.

Anledningen till att svensk konventionell kyckling* får sämre betyg än tidigare är dels att WWF skärpt klimatkriteriet i guiden, dels att ökade krav nu ställs på djurvälfärd för kycklingarna. Djurvälfärdskriteriet för kyckling innefattar nu krav på att producenterna använder raser som växer mer långsamt, eftersom de snabbväxande ofta får ont och svårt att gå.

 • Tillväxthastigheten är en nyckelfaktor för god djurvälfärd i uppfödning av kyckling.
 • Alla djurvälfärdsbedömningar för kyckling sänks därför ett snäpp i relation till tidigare bedömningar i Köttguiden.
 • De produkter som nu får grönt ljus på klimatkriteriet är vegoproteiner, ägg och klimatcertifierad kyckling från Svenskt Sigill.

Andelen kött med grönt ljus är störst för nötköttet. Det är en stor mängd nötkött som produceras ekologiskt och på naturbetesmarker, men som inte säljs miljömärkt i butik. Konsumenten får därför inte information om det mervärdet. – Vi ser en tydlig öppning för mer certifierat naturbeteskött i butikerna och vill att handeln agerar kraftfullt.