Fisk Med Gifttaggar?


Fisk Med Gifttaggar
Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan.

Hur farlig är fjärsing?

FJÄRSING ( Trachinus draco ) – Fjärsing (“Taggig drake”, eng. ” Greater weever “) är en ätlig fisk som förekommer längs med den svenska västkusten i Skagerack, Kattegatt och ända ner till Öresund, vanligast är den i Bohuslän. Fisken blir vanligen 20-25 cm lång men den kan bli uppemot 40-45 cm och den kan väga upp till ett kilogram.

Beskrivning Fjärsingen är långsmal, ser hoptryckt ut och blir oftast några decimeter lång. Den är tecknad i skimrande grönt, gult och svart på en gulgrön botten, munnen är uppåtriktad, fjärsingen ser lite trulig ut (“trumpen”). På ryggen och gälfenorna har fjärsingen uppfällbara gifttaggar (stålfenor).

Den kan injicera ett gift vid sting, främst från ryggfenorna. Fisken har två ryggfenor och det är den främre som är giftig. Toxinet är både hemorragiskt, neurotoxiskt och nekrotiserande. Fjärsingen attackerar inte, till skillnad från t ex Drakfiskar, utan sticker endast i självförsvar.

 • Giftet frisätter både adrenalin, noradrenalin och serotonin, därav är det mycket smärtsamt.
 • Giftet innehåller flera olika toxiner bl a ett gift som kallas “dracotoxin”.
 • Risk för sting Fjärsingen kommer in mot kusten fram på våren och finns invid stränderna under sommaren, då flest sting inträffar.
 • Fjärsingen ligger gömd i sanden på botten där den ligger och väntar på byten.

Den har då bara ögonen och munnen synliga.

Det vanligaste är att sting uppkommer i samband med att fiskare rensar sina garn efter fångst av fjärsing och råkar komma mot gifttaggarna med fingrarna. Det är riskabelt att kroka av en fjärsing från en fiskekrok då man lätt kan bli stungen. Observera att även gälfenorna har gifttaggar, inte bara ryggfenorna! Sting i foten kan inträffa om man råkar trampa på en fjärsing. Om man trampar på en fjärsing kan ett flertal avbrutna spetsar från fenorna fastna inne i huden.

Fjärsingens gift är aktivt även när fisken är död efter fångst. Ett sting av fjärsing leder till en kraftig inflammation med omedelbar smärta, svullnad och domningar. Fjärsingen är trots sitt gift en fin matfisk (smakar i stil med sjötunga) som går att inhandla i fiskhandeln.

Mindre fjärsing ( Echiichtys vipera ) Längs med Danmarks västkust i Atlanten finns en variant av fjärsing kallad liten fjärsing eller mindre fjärsing (Eng: “The lesser weever”). Denna fisk finns även i Engelska kanalen, Ostatlanten, längs Frankrikes västkust, i Svarta havet och Medelhavet. Fisken har ibland kallats för “havets huggorm”.

Liten fjärsing anses vara Europas farligaste fisk. Fisken är cirka 15 cm lång och sandfärgad. Ryggfenan med gifttaggarna är helt svart. Taggarna är så pass vassa att de kan gå igenom en våtdräkt eller en “flip-flop”-sandal. Den lilla fjärsingens toxin frisätter mer serotonin än sin större släktings, vilket anses förklara varför smärtan blir mer uttalad vid sting av denna fisk.

You might be interested:  Kyckling Lår I Ugn Temp?

Intensiv smärta Svullnad Domningar Känselbortfall Missfärgning av huden

Även generella symtom kan tillstöta, såsom:

Illamående Allmänt obehag Huvudvärk Magont Yrsel Frossa Svettningar Dåsighet Generella kramper (i sällsynta fall)

Stinget är normalt inte livshotande, men en bakteriell infektion kan tillkomma lokalt i afficierad hud och komplicera förloppet.

Vilken är den farligaste fisken i Sverige?

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar.

Varför ska man inte äta för mycket fisk från Östersjön?

Råd – Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB. Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger/år. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden. Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter. Vildfångad sik från Vänern och Vättern Vildfångad röding från Vättern Ål

Är Snorgärs giftig?

Yxern har en rik fiskfauna. Följande 12 arter fångades vid 1998 års provfiske: Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Sutare, Benlöja, Abborre, Gärs, Gädda, Gös, Nors och Siklöja. Flera av fiskarterna förekommer rikligt och fiskarnas storlek (särskilt abborre, gös och sarv) är god. Mörten är en av de lågryggade karpfiskarna. Dess fjäll är relativt stora och silverfärgade och ögon och fenor är röda. Mörten förekommer allmänt över nästan hela Europa och i Sverige förekommer den upp till fjällkedjan. Mörten finns även i bräckt vatten i Östersjön och är en av våra absolut vanligaste fiskar.

 1. Mörten är en robust fiskart, men trots detta är den mot försurning den allra känsligaste fiskarten.
 2. Mörten är en mer eller mindre utpräglad stimfisk, detta är tydligast när det gäller mindre mörtar.
 3. Mörten är allätare och äter både animaliska och vegetabiliska födoämnen, den är även en viktig bytesfisk för många rovfiskar.
You might be interested:  När Kan Man Plantera Jordgubbar?

Vad gäller människans bruk av mörten som mat har den endast en begränsad användning, t ex som “surmört” (jfr. surströmming) och fiskfärs. Björkna (Blicca bjoerkna) Björknan har i likhet med Braxen en hög ryggrad och en från sidorna samman- tryckt kroppsform. Björknans ögon är större än braxens och björknan har dessutom rödaktiga bukfenor. Björknan finns i Väst-, Öst- och Centraleuropa, i Sverige finns den upp till Hälsingland, men den är vanligar ju längre söderut man kommer.

Björknan är utpräglad enstöring, det är endast vid lektiden som den samlas i stim. Björknan väljer noggrant sin föda, till skillnad från braxen. Den är ensam om att ha två rader med kraftiga svalgbenständer som den krossar t ex småmusslor med. Björknan visas ej någon större uppskattning i det svenska köket och det är väl endast inom metet som arten efterfrågas.

Sutare (Tinca tinca) Sutaren har en hög kroppsform med en ovanligt hög och kraftig stjärtspole och alla fenor är mjukt avrundade. Sutarens fjäll är små och ligger djupt inbäddade i den mycket kraftiga och slemmiga huden. Fiskens färg varierar från svart till grönt med inslag av gult.

 • Sutaren förekommer allmänt över hela Europa utom på Balkan, i Skottland och nordligaste Skandinavien.
 • Den är dock inte inte så vanlig som andra karpfiskar såsom mört och braxen.
 • Sutaren är en skygg fisk som oftast påträffas endast i enstaka exemplar, tillskillnad från andra karpfiskar som oftast lever i stim.

Sutaren är en utpräglad bottenfisk som med hjälp av sina två skäggtömmar finner sin föda på mjukbotten.

Vilken är Sveriges giftigaste fisk?

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar.

Hur giftig är Stenfisken?

Synanceia verrucosa
Synanceia verrucosa
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Djur Animalia
Stam Ryggsträngsdjur Chordata
Understam Ryggradsdjur Vertebrata
Överklass Benfiskar Osteichthyes
Klass Strålfeniga fiskar Actinopterygii
Ordning Kindpansrade fiskar Scorpaeniformes
Familj Skorpionfiskar Scorpaenidae
Underfamilj Stenfiskar Synanceiinae
Släkte Synanceia
Art S. verrucosa
Vetenskapligt namn
§ Synanceia verrucosa
Auktor Bloch & Schneider, 1801
Synonymer
Synanceia brachio Cuvier, 1829 Synancia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Scorpaena brachion Lacepède, 1801 Synaceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synanceja verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synanceichthys verrucosus (Bloch & Schneider, 1801) Synanceichthys verrucosa (Bloch & Schneider, 1801) Synancejia verrucosa Bloch & Schneider, 1801 Synancidium horridum (non Linnaeus, 1758) Synanceia horrida (non Linnaeus, 1758)
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen
You might be interested:  Cut Pasta In Italy?

Stenfisk ( Synanceia verrucosa ) är en art i släktet Synanceia och i familjen Synanceiidae, Inga underarter finns listade i Catalogue of Life, Arten beskrevs av Bloch och Schneider, 1801. Fisken som företrädesvis lever i grunda havsvatten nära eller på botten är kamouflagefärgad i samma färger som de omgivande bottenstenarna.

 • Den är vanligtvis 30–40 centimeter lång.
 • Stenfisken är en rovfisk som har mindre fiskar, räkor och andra skaldjur som normal föda.
 • Stenfisken anses vara världens giftigaste fisk och den är försedd med 13 taggar som är förbundna med två giftblåsor.
 • Giftet är en blandning av proteiner som angriper blod, nerver och hjärtat och förorsakar chock, förlamning och celldöd,

Det är så verksamt att det för människan är förenat med livsfara om inte medicinsk behandling sker inom cirka två timmar.

Hur giftig är en blåsfisk?

Den är bedrägligt gullig, den lilla blåsfisken. Foto: CC, Gunther Hagleitner Världens näst giftigaste varelse är en fisk som är vanlig i alla tropiska vatten. Den innehåller ett gift som är 1200 gånger dödligare än cyanid. Giftet från en fisk, kan döda 30 vuxna människor.

 • Vi talar om blåsfisken, denna gulliga och runda varelse.
 • Blåsfisken är varken snabb eller smidig och det är därför den har blivit tvungen att kompensera med ett giftigt försvar.
 • Det är blåsfisken som utgör sushikockarnas utmaning “sashimi fugo”.
 • Hela poängen med att äta fugo är att fiskens muskler innehåller små, små doser av nervgiftet som ger konsumenten en lätt höghetskänsla.

Skär kocken fel och snuddar vid andra organ i fisken, övergår snabbt höghetskänslan till stickningar och domningar, som snart leder till att hela diafragman förlamas och restauranggästen kan inte längre andas. Dålig simmare Men alla blåsfiskarter är inte giftiga och alla fiskindivider är inte lika giftiga.

Tydligen beror det på vad fisken äter, hur starkt giftet blir. De som oftast dör av blåsfiskar, är inte de rika konsumenter som äter den som sashimi, utan oftare fattiga människor som äter den av misstag. Den är lätt att fånga och kan blandas hop med vissa andra fiskar. Blåsfiskarna är dåliga simmare och det är för att värja sig från att bli uppätna som de blåser upp sig och blir taggiga, samt är giftiga.

Dock kan vissa större fiskar, som hajar, glupa i sig blåsfiskar utan att må dåligt av giftet. Publicerad: 10 February 2015 Av: Maria Ålander