Är Fisk Bra För Miljön?


Är Fisk Bra För Miljön
Publicerat torsdag 16 oktober 2008 kl 05.59 Att äta fisk istället för kött är inte bara bra för hälsan – det spar också på jordens resurser och är bättre för miljön. Att fisk är bättre än kött visar en amerikansk studie som jämfört hur stora resurser som krävs för laxodling jämfört med nötköttsproduktion och hur stora utsläpp av växthusgaser som produktionen ger.

Är fisk klimatsmart?

Sill och makrill är exempel på klimatsmart fisk. De bildar stora stim som kan fiskas på ett effektivt sätt. Sill fiskas även med fiskemetoder som är skonsamma mot såväl havsbotten samt andra arter. Miljömärkt fisk kommer från hållbara bestånd och man kan vara säkrare på att man får den fisk man tror att det är.

Hur påverkar fiskar miljön?

Fisk – Fisk och skaldjur är till stora delar en vild resurs som vi behöver hushålla med. Om vi äter för mycket av vissa arter och bestånd kan det leda till utfiskning. Det är viktigt att fisket anpassas till hur mycket fisk det finns i olika havsområden, så att fisken kommer från stabila bestånd.

Miljömärkt fisk kommer från stabila bestånd. Det finns även fiskemetoder och odlingar som skadar miljön. Därför är det viktigt att välja fisk och skaldjur som kommer från stabila bestånd och är fiskade eller odlade på ett skonsamt sätt. Vissa arter som är mycket hotade bör undvikas helt. Hit räknas kungsfisk, marulk, ål och hälleflundra.

Nästan hälften av all matfisk och skaldjur i världen är odlad. Fisk- och skaldjursodlingar kan orsaka lokal övergödning och skada känsliga kustmiljöer, beroende på var och hur odlingen sker. Det gäller till exempel odling av jätteräkor/tropiska räkor. Fiskodling i kassar i hav och sjöar kan leda till övergödning av vattnet.

 • Om fisken däremot odlas i slutna system, bassänger på land, finns inte samma problem med övergödning.
 • Idag odlas nästan all fisk i hav och sjöar.
 • I Sverige äter vi mycket lax och regnbåge, som är rovfiskar.
 • För att de ska växa bra, och få tillräckligt med näring, får de ofta foder som innehåller en hel del fiskprodukter.

En del av fisken som används till foder skulle vilda fiskar ha kunnat äta. Det betyder att fisket av foderfisk konkurrerar med de vilda rovfiskarnas mat. Växtätande fiskar behöver inte foder som innehåller fiskprodukter utan växer bra på växtbaserat foder.

Vilken fisk är bäst för miljön?

Ur klimatperspektiv är fisk oftast ett mer hållbart alternativ än kött, men alla fiskar är inte lika bra. Forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram en lista som visar vilka arter som är bäst när klimatperspektiv och näringsperspektiv vägs samman.

− Fisk jämförs ofta rakt av med annat kött som kyckling, nöt och gris, men det finns stora skillnader mellan olika arter, både sett till klimatpåverkan och till näringsinnehåll, säger forskaren Friederike Ziegler, som har varit med och tagit fram listan. I listan ingår inte bara fisk utan all typ av sjömat, ett begrepp som även inkluderar till exempel skaldjur.

De arter som fick allra högst poäng när näringsinnehåll och klimatpåverkan vägdes samman var ostron, sill, makrill och skarpsill.

You might be interested:  Är Det Protein I Fisk?

Vilken mat är dålig för miljön?

Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om du minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling mot vegetariska alternativ.

Vilken mat har minst miljöpåverkan?

Vegetabiliska livsmedel har en lägre klimatpåverkan än kött. Därför är det klimatsmart att äta vegetariskt och veganskt. Mer ekologiskt. Ekologisk matproduktion bidrar till den biologiska mångfalden och minskar spridningen av kemiska bekämpningsmedel.

Vad händer om vi fiskar för mycket?

En annan orsak till överfiske är det olagliga, oreglerade och orapporterade fisket (IUU). Det tar sällan hänsyn till fiskekvoter och havsmiljön. IUU-fisket beräknas vara värt 80 – 200 miljarder kronor årligen och förutom att utarma fiskbestånden, så hotar det också försörjningen för de fiskare som arbetar lagligt.

MSC-programmet bidrar till att minska IUU-fisket genom att systematiskt utesluta de fisken som bedriver IUU. Ett exempel på detta är när beståndet av australisk tandnoting (också känd som chilensk havsabborre) i Södra ishavet minskade kraftigt på grund av IUU-fiske. Tack vare insatser från sex stora involverade yrkesfisken upphörde i stort sett IUU-fisket helt i området och beståndet av tandnotingen återhämtade sig.

Idag är bestånden livskraftiga och de involverade yrkesfiskena är även MSC-certifierade.

Är torsk klimatsmart?

Gulmarkerade fiskarter: Tänk efter! – Gulmarkerade fiskarter är inte akut hotade av överfiske men de fiskas på ett sätt som är skadliga för miljön eller så är kunskapen om bestånden dålig. Hajmal/pangasius En tropisk sötvattenfisk som blir allt vanligare på såväl lunchrestaurangerna som i fiskdiskarna. Säljs ofta under namnet Pangasius. Odlas i Asien och Usa. I odlingarna i Asien används kemikalier som förorenar vattnet omkring. Dessutom gör behovet av foderfisk att andra fiskbestånd utarmas. Kolja Bra matfisk som är släkt med torsken. Bestånden håller på att hämta sig i Nordsjön. Mer tveksamt med koljan i Kattegatt och Skagerak. Filéerna bör vara minst 25 centimeter. Undvik att köpa kolja som fiskats med bottentrål. Foto: Mikael Johansson Makrill Simmar längs Europas kust från Nordsjön ner till Medelhavet. Piggvar Piggvarsbestånden har minskat i Östersjön, Skagerrak, Nordsjön och Kattegatt. Köp inte piggvar från Östersjön eller Nordsjön. Bäst är lokalt garnfiskad piggvar som är större än 30 centimeter. Foto: Peter Harms-Ringdahl Regnbåge Populär fisk som odlas och har planterats ut i sjöar. Konventionellt odlad regnbåge bör undvikas men det finns kravmärkt. Foto: Fishing Adventures Thailand Röding God matfisk som fiskas med krok och nät samt odlas. Vild röding trivs i fjällsjöar. Konventionellt odlad bör undvikas. Foto: Fishing Adventures Thailand Sik Lever i hela landet, i sjöar, älvar och längs ost- och sydkusten. Beståndet längs österkusten har minskat men det finns avvikelser.

You might be interested:  Pasta Carbonara Grundrecept?

Vilket land i världen äter mest fisk?

Av världens 10 största fiskerinationer finns 6 i Asien, 7 om Ryssland också räknas dit vilket vore rimligt då större delen av deras fiskeri sker i Stilla Havet. Detta enligt rapporten The State of World Fisheries and Aquaculture från FAO. De övriga tre länderna på tio i topp är USA, Peru och Norge.

 1. Bland de 25 största fiskerinationerna finns ytterligare fyra europeiska länder, Island, Spanien, Storbritannien och Danmark.
 2. Bara ett afrikanskt land finns med på listan över de 25 största fiskerinationerna, det är Marocko.
 3. I två av de 25 största fiskerinationerna är svenska fiskare aktiva, Danmark och Marocko.

I Norge finns också svenska fiskare, men i mycket liten utsträckning. Är Fisk Bra För Miljön Kina är utan konkurrens världen största fiskerination men statistiken från landet är lite tveksam. Det finns ingen redovisning av hur mycket landet fiskar i andra vatten än Stilla Havet och ingen redovisning av det som kinesiska båtar landar men inte säljer i Kina.

 1. Hur mycket det handlar om finns redovisat, men inte vad och varifrån, utan FAO har räknat allt som fiskat i Stilla Havet och det mesta som okända arter.
 2. Det handlar om totalt 1,5 miljon ton fisk som det inte finns ordentlig redovisning för.
 3. Det är cirka 10% av de kinesiska fångsterna.
 4. När det gäller Myanmar (Burma) finns det ingen tillförlitlig statistik och de metoder som tidigare använts för att beräkna fångsterna har gett alldeles för stora fångster.

Hur mycket som fiskas i landet har därför skrivits ner kraftigt. Peru finns bara med bland topp tio på rund av anchovetafisket. Total sett har fisket i världen minskat något och sannolikt kommer minskningen att fortsätta då Kina har en plan för minskat fiske.

En majoritet av världens fiskbestånd är hållbart fiskade Huvuddelen av världens fångade fisk används till mat 75% av världens fiskeflotta finns i Asien Världens mest fångade fiskarter

Gilla Anders Svensson på Patreon!

Är lax miljövänligt?

Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax kan ha en negativ påverkan på både miljö och klimat. Detta beror till stor del på att laxen är en rovfisk som kräver proteinrikt foder, som bland annat innehåller fiskmjöl tillverkat av vildfångad fisk. Detta bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv.

Är lax bra för ekonomin?

Hållbarhet, sociala förhållanden och ekonomi – För information om förädlingsvärde och sysselsättning inom norskt havsbruk, hänvisar vi till analyser utförda av bland andra SINTEF Fiskeri og havbruk, Dessa analyser påpekar att sjömatnäringen och laxodlingens verksamhet går i cykler och att förädlinsgvärdet skiftar.

Är tonfisk miljövänligt?

Är Fisk Bra För Miljön Nyhet 2018-08-01 Tema: Fisket efter tonfisk förknippas ofta med överfiske, höga bifångster och illegalt fiske. Därför har många avstått från att köpa den. Tack vare hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC, har konsumenterna kunnat påverka tonfiskfisket i en hållbar riktning.

 • Numera är var tredje såld tonfiskburk miljömärkt med MSC.
 • Den första MSC-märkta tonfiskprodukten på den svenska marknaden kom i slutet av 2014 och sedan dess har försäljningen ökat rekordartat.
 • Det är efterfrågan från marknaden som driver fiskare att miljöcertifiera sig.
 • Genom att köpa MSC-märkt tonfisk belönar man de fisken som ställt om för att fiska på ett hållbart sätt.
You might be interested:  Red Curry Pasta?

Det är ett väldigt konkret sätt för konsumenter att förbättra situationen under havsytan också i länder långt från Sverige, säger Minna Epps, programdirektör för MSC. Även WWF listar MSC-certifierad tonfisk som grön i sin Fiskguiden. Väljer man den kan man vara säker på att man väljer tonfisk som är hållbart fiskad.

Är torsk klimatsmart?

Gulmarkerade fiskarter: Tänk efter! – Gulmarkerade fiskarter är inte akut hotade av överfiske men de fiskas på ett sätt som är skadliga för miljön eller så är kunskapen om bestånden dålig. Hajmal/pangasius En tropisk sötvattenfisk som blir allt vanligare på såväl lunchrestaurangerna som i fiskdiskarna. Säljs ofta under namnet Pangasius. Odlas i Asien och Usa. I odlingarna i Asien används kemikalier som förorenar vattnet omkring. Dessutom gör behovet av foderfisk att andra fiskbestånd utarmas. Kolja Bra matfisk som är släkt med torsken. Bestånden håller på att hämta sig i Nordsjön. Mer tveksamt med koljan i Kattegatt och Skagerak. Filéerna bör vara minst 25 centimeter. Undvik att köpa kolja som fiskats med bottentrål. Foto: Mikael Johansson Makrill Simmar längs Europas kust från Nordsjön ner till Medelhavet. Piggvar Piggvarsbestånden har minskat i Östersjön, Skagerrak, Nordsjön och Kattegatt. Köp inte piggvar från Östersjön eller Nordsjön. Bäst är lokalt garnfiskad piggvar som är större än 30 centimeter. Foto: Peter Harms-Ringdahl Regnbåge Populär fisk som odlas och har planterats ut i sjöar. Konventionellt odlad regnbåge bör undvikas men det finns kravmärkt. Foto: Fishing Adventures Thailand Röding God matfisk som fiskas med krok och nät samt odlas. Vild röding trivs i fjällsjöar. Konventionellt odlad bör undvikas. Foto: Fishing Adventures Thailand Sik Lever i hela landet, i sjöar, älvar och längs ost- och sydkusten. Beståndet längs österkusten har minskat men det finns avvikelser.

Vad kan man ersätta gös med?

Halvfet fisk Exempel på halvfeta fiskarter är havskatt, hälleflundra, uer och gös.

Vilken fisk kan man äta med gott samvete?

WWF har släppt sin årliga konsumentguide för skaldjur och fisk. Av den framgår det att flera svenska insjöfiskar kan ätas, medan torsken och andra havslevande arter ska låtas simma vidare. Många havslevande arter mår dåligt och torsken i Skagerrak och Kattegatt får rött ljus. Däremot ser det ljusare ut för svenska insjöarter. Fiskar som sik, röding, abborre och öring hamnar på grönt ljus i Fiskguiden 2020. – Det är glädjande att vi nu kan äta flera insjöfiskar med gott samvete.

 1. Flera arter har utvecklats åt rätt håll och en förvaltningsplan har tagits fram för Vätternfisket.
 2. Positiva förändringar är också på gång för andra sjöar, vilket vi välkomnar, om vi ska kunna äta mer lokalt fångad fisk i framtiden, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén,
 3. FAKTA Vad är Fiskguiden? Fiskguiden, som gavs ut första gången 2002, är ett samarbete mellan WWF i 28 länder i Europa och den ges ut på flera olika språk.

Guiden är en hjälp för konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra mer hållbara val. Den är också en del i WWF:s arbete för att värna marina ekosystem och stoppa utfiskningen av våra vatten. Källa: WWF – här hittar du fiskguiden! Etiketter: fisk, fiskguide, hållbart, konsumtion, mat, WWF Last modified: 8 februari, 2022