Vilka Djur Äter Jordgubbar?


Vilka Djur Äter Jordgubbar
Publicerad: 13 juni 2018 Uppdaterad: 5 juli Söta jordgubbar – skydda dem mot rådjur och fåglar.

Vilka fåglar äter jordgubbar?

De flesta trastarter äter gärna bär. När det kommer till att mumsa på jordgubbar är den mest troliga misstänkta koltrasten, även om du också kan se taltrast och möjligen björktrast äta av den udda frukten. Om du har tillräckligt för att dela med dig är det kanske inte en stor sak att de mest tillgängliga jordgubbarna går åt.

Vad äter upp Jordgubbsbladen?

Skadedjur – Jordgubbskvalster skadar unga blad. De skadade bladen får en brunaktig färg, bladskaften blir korta och är hårigare än vanligt. Kvalstrens sugskador försvagar bildandet av blomämnen och följande års skörd kan minskas väsentligt. Det bästa sättet att förhindra skador av jordgubbskvalster är att använda friskt plantmaterial och regelbundet byta plats för jordgubbslandet.

  1. Näckrosbagge kan vid riklig förekomst ge svåra skador.
  2. De fullvuxna baggarna äter hål i jordgubbsbladen.
  3. Larver och fullvuxna kan också skada blommor och kartar.
  4. Genom att mycket tidigt på våren täcka plantorna med fiberduk kan man förhindra skadorna, förutsatt att baggen inte har övervintrat bland plantorna.

Ludet ängsstinkfly ger skador som ses som små och missformade jordgubbar. Skadorna kan förebyggas genom att man på våren täcker plantorna med insektnät eller fiberduk. Jordgubbsmjöllus är en ca 1 mm lång insekt med vita vingar. Dess larver suger växtsafter och utsöndrar honungsdagg på jordgubbsbladen.

  1. Honungsdaggen kan öka förekomsten av sotdagg (svamp som på bladen ses som sotaktigt dammlager), men i övrigt är jordgubbsmjöllusen ingen speciellt skadlig skadegörare.
  2. Spottstrit märker man på det ljusa skum, inuti vilket larverna finns.
  3. Larverna suger växtsafter och sugskadorna får bladen att skrumpna ihop.
You might be interested:  När Kan Barn Äta Jordgubbar?

Man kan minska förekomsten av spottstritar genom att se till att det inte i jordgubbslandets omedelbara närhet finns frodiga naturängar.

Kan sniglar äta jordgubbar?

Sniglarna gnager hål i mogna jordgubbar vilket inte bara gör jordgubbarna olämp- liga för försäljning utan även främjar an- grepp av mögel- svampar som längre fram angriper friska jordgubbar. Använd snigelpellets bara när grödan är i ett känsligt stadium samtidigt som väder- betingelserna gynnar sniglarna.