Lägga Halm Under Jordgubbar?


Lägga Halm Under Jordgubbar
Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Varför halm till jordgubbar?

Klipp ner jordgubbar efter skörd

Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Kan man ha fiberduk över jordgubbar?

För att sommaren ska ge en riklig jordgubbsskörd bör man skydda dem så bra som möjligt mot frost. Eftersom jordgubbsplantorna börjar blomma så snart temperaturen stiger något är det viktigt att förse dem med ett frostskydd. Dessutom är rötterna på jordgubben mycket ömtåliga eftersom de ligger väldigt ytligt.

För att förhindra att blommorna eller jordgubbsplantorna förfryser kan man lägga ut halm eller täckbark mellan jordgubbsraderna. Plantorna värms – och ändå har de tillräckligt med luft för att kunna andas. En annan möjlighet är att täcka jordgubbsplantorna med en fiberduk. Denna läggs som köldskydd över jordgubbarna.

Men den släpper ändå igenom tillräckligt mycket luft och fukt så att plantorna inte vissnar. Ytterligare en pluspunkt: jordgubbarna utsätts inte lika ofta för svampangrepp och röta. Men se upp och ta inte bort frostskydden för tidigt! I vissa områden finns det alltid risk för en sen vårfrost som kan skada jordgubbsplantorna.

You might be interested:  Salmonella I Choklad?

Vad äter upp mina jordgubbar?

Skadedjur – Jordgubbskvalster skadar unga blad. De skadade bladen får en brunaktig färg, bladskaften blir korta och är hårigare än vanligt. Kvalstrens sugskador försvagar bildandet av blomämnen och följande års skörd kan minskas väsentligt. Det bästa sättet att förhindra skador av jordgubbskvalster är att använda friskt plantmaterial och regelbundet byta plats för jordgubbslandet.

  1. Näckrosbagge kan vid riklig förekomst ge svåra skador.
  2. De fullvuxna baggarna äter hål i jordgubbsbladen.
  3. Larver och fullvuxna kan också skada blommor och kartar.
  4. Genom att mycket tidigt på våren täcka plantorna med fiberduk kan man förhindra skadorna, förutsatt att baggen inte har övervintrat bland plantorna.

Ludet ängsstinkfly ger skador som ses som små och missformade jordgubbar. Skadorna kan förebyggas genom att man på våren täcker plantorna med insektnät eller fiberduk. Jordgubbsmjöllus är en ca 1 mm lång insekt med vita vingar. Dess larver suger växtsafter och utsöndrar honungsdagg på jordgubbsbladen.

Honungsdaggen kan öka förekomsten av sotdagg (svamp som på bladen ses som sotaktigt dammlager), men i övrigt är jordgubbsmjöllusen ingen speciellt skadlig skadegörare. Spottstrit märker man på det ljusa skum, inuti vilket larverna finns. Larverna suger växtsafter och sugskadorna får bladen att skrumpna ihop.

Man kan minska förekomsten av spottstritar genom att se till att det inte i jordgubbslandets omedelbara närhet finns frodiga naturängar.

Vilka djur äter Jordgubbsblad?

Hej Både rådjur och harar äter jordgubbsblad, så du får nog försöka hålla koll på de nattliga gästerna. Du kan lägga ett hönsnät över jordgubbsplantorna så att de inte kommer åt att äta mer, eller så gör du tunnlar av rådjursnät, se mina bilder i den här artikeln: Skydda växterna med nät, Det skyddar också mot bärtjuvarna sedan, många fåglar älskar ju jordgubbar. Med vänlig hälsning Sylvia