Gödsling Av Jordgubbar?


Gödsling Av Jordgubbar
Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta. Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen. Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans “hjärta”.

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

 1. Tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång.
 2. Lippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (“den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

När bör man gödslar jordgubbarna?

Jordgubbar ska planteras på en varm och solig plats i fukthållande jord. Värme, sol och lite vind gör att bären mognar bra och minskar risken för gråmögel och andra sjukdomar. Jordgubbsplantor är perenna och övervintrar och återkommer år från år. Bäst skörd ger plantorna när de är 2-4 år.

Odlingen behöver förnyas efter 4-5 år. Jordgubbsplantan har väldigt ytliga rötter vilket gör den känslig för uttorkning och ogräsrensning. Det är viktigt att rensa ogräs eftersom plantorna inte trivs med konkurrensen. Det går att odla jordgubbar i krukor, amplar och balkonglådor. Välj då helst Ampeljordgubbar vilket är sorter som remonterar, blommar om, och ger lång skördesäsong.

Täckodla gärna, halm eller träull är den klassiska täckningen men även ett tunt lager Premium furubark eller Oxidsvart flis runt plantorna hjälper till att hålla undan ogräs och håller bären rena från jordstänk. Jordgubbar planteras med 35 cm mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna.

 1. Var noga vid planteringen att plantorna hamnar på rätt nivå, kronan kallas den punkt varifrån bladen växer och kronan ska alltid vara något ovan jord.
 2. Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden.
 3. Det går att odla jordgubbar i många olika jordar men det är viktigt att platsen är väldränerad med lucker, mullrik jord.

Jordförbättra befintlig jord genom att blanda in och gräva om ca 1 säck Kogödsel /kvm innan plantering. I odlingsbänkar, amplar och krukor går det att plantera jordgubbar direkt i Grönsaksjord, Jordgubbar kan planteras både höst och vår. Köp friskt nytt plantmaterial eller ta revplantor av egna friska plantor.

Revplantorna kommer på sommaren och hösten, sätt dem i ett helt nytt land eller plantera i krukor i väntan på nytt land. Växla platsen för jordgubbslandet för att undvika sjukdomar. Jordgubbar kan också försökas med frön, det är de små prickarna på utsidan av jordgubbarna som är fröna. En del stora jordgubbsodlare slår av blasten precis efter skörd, det görs för att minska risken för sjukdomar.

I en hemmaodling behöver det inte göras om man inte haft stora problem med gråmögel eller mjöldagg. Däremot kan det vara en god idé att ta bort revplantor som annars tar kraften från plantorna. Jordgubbar skapar nästa års blomanlag i september-oktober.

 • Gödsling efter skörd säkerställer att plantan lagrar in näring till nästa års säsong.
 • Det finns många olika rekommendationer på när och hur jordgubbar ska gödslas.
 • Det beror på att jordgubbar kan odlas på många olika jordar och att en väl grundgödslad jord är det bästa för en god etablering och start de första året.
You might be interested:  Blir Man Glad Av Choklad?

Därefter ska jordgubbar gödslas varsamt eftersom för mycket kväve leder till stor bladtillväxt som ger bekymmer med gråmögel och sämre fruktsättning. Bästa tiden för gödsling är precis efter skörden på sommaren och senast i början av augusti, strö ut t ex torkad Pelleterad kogödsel runt plantorna under bladverket.

Vilket gödsel är bäst till jordgubbar?

Traditionell odling på friland – Jordgubbar ska gödslas med granulerad NPK-gödning kompletterat med kalksalpeter. Yara rekommenderar klorfri YaraMila ProMagna 11-5-18 eller YaraMila ProMagna 8-5-19 samt YaraLiva kalksalpeter eller YaraLiva Nitrabor (kalksalpeter med bor).

 1. Mängden gödning beror på sort, förväntad skörd, planteringstidpunkt, jordart m.m.
 2. Jordanalys bör tas innan man gör en slutlig gödslingsplan.
 3. För att reducera urlakning och säkerställa att plantorna har tillräckligt med näring genom hela växtsäsongen, bör gödningen fördelas under säsongen.
 4. I modern jordgubbsodling är det viktigt att man inte övergödslar med kväve.

För att säkerställa smak och bättre hållbarhet ska kaliummängden ökas under kartutvecklingen. Efter blomningen och fram till hösten är det viktigt med tillräcklig mängd med fosfor och kalium för att säkra blombildningen. Ökad mängd av kalcium kommer att stärka cellbildningen och därmed förebygga gråmögel.

N P K Mg Ca
Kg/ha 50-80 15-20 100-120 10-15 30-50

Gödslingsförslag: ProMagna 11-5-18/ProMagna 8-5-19 ges med 150-350 kg/ha på våren och med 250 kg/ha omedelbart efter skörd. Kalksalpeter/Nitrabor tillförs två gånger med 150 kg/ha mellan blomning och skörd.

Kan man gödsla jordgubbar på våren?

Hej Skillnaden är att bärgödsel är ett konstgödselmedel, medan naturgödsel uppför sig på annat sätt. Konstgödsel består av rena näringsämnen som kan tas upp direkt av växterna så det bör ges på våren, för annars lakas det ut under vintern. Konstgödsel tillför inget för att behålla en bra struktur på jorden.

 • Naturgödsel innehåller näringsämnen i form av organiska föreningar som lösgör sig sakta.
 • Först bryts den ned av jordens mikroorganismer så att näringsämnena frigörs och kan sedan tas upp av växterna.
 • Eftersom nedbrytningen tar tid, kan väl brunnen gödsel med strö från ko och häst läggas ut och vändas ner redan på hösten.

Hönsgödsel till jordgubbar är däremot för kväverikt. Alltså, om du har gödslat på hösten, ge inget på våren. Själv gödslar jag nästan inte alls våra jordgubbar. Får de för mycket gödning, särskilt kväve, så blir det bara en massa blad och lite bär. Jag göder genom att jag planterar jordgubbsplantorna i en gödslad jord.

Hur mycket hönsgödsel till jordgubbar?

Extra gödsling ett par gånger under sommaren med ca 1-2 dl per m2. Jordgubbar : Mylla ner ca 2 matskedar/planta på våren. Upprepa direkt efter skörd. Blommor: Blanda ner 1-2 dl/m2 i jorden innan sådd eller plantering.

Vad gör man med jordgubbarna på våren?

Man kan klippa ner jordgubbar nu och ta bort revor på tidig höst, men för att inte riskera att plantorna låter bli att avmognas inför vintern så är det bäst att göra det på tidig vår. Att klippa och beskära stimulerar växterna att växa så därför är det säkrare på våren.

Däremot så kan man klippa revor och plantera nu om man vill föröka sitt jordgubbsbestånd. Jag odlar själv i pallkragar och bor i Zon 6, då med 2 pallkragar på höjden, och det går jättebra. Jag täcker dem inte heller men har man sorter som är tveksamma zonmässigt så kan man med fördel täcka dem, det gör ju bara odlingen säkrare.

Det gör ingen skada att täcka dem. Greger Arnesson/Umeå

Kan man gödsla jordgubbar med algomin?

Hej! Jag har gödslat mina jordgubbsplantor för några år sedan med Algomin. Kan detvara orsaken till att det blivit för mycket näring (kväve) då det ett par år inte blivit några jordgubbar och blommorna små. Måste jag byta jord och nya plantor? Med vänlig hälsning, Stig Svar: Hej Stig! Har Du gödslat med Algomin Trädgårdsgödsel finns det ingen risk att jordgubbarna fått för mycket kväve.

Det finns praktiskt taget inget kväve i denna produkt. Man kan bara få bra skörd in max fem år från samma plantor. Du måste i så fall sätta nya plantor på en ny plats. Odla annat där du haft jordgubbarna. Om Du inte haft dem så länge är det förmodligen näringsbrist och då ska Du gödsla med Algomin Trädgårdsgödsel.

Hoppas att Du reder ut det! Jankov

Kan man gödsla jordgubbar med Blåkorn?

HEJ EN FRÅGA OM JORDGUBBAR OCH BLÅ KORN. GÅR DET ATT BLÅ KORN SOM GÖDNING TILL JORDGUBBAR? HUR MYCKET OCH VID VILKEN TIDPUNKT SKALL MAN GÖRA DET. MVH BENGT Odla svarar: Hej! Undvik alltför kraftig kvävegödsling då det ger frodig blast och ökar risken för gråmögel.

Blåkorn är ett allgödselmedel med ganska mycket kväve, så det bör du ge högst vartannat år i måttliga mängder. Jag föredrar kogödsel som inte innehåller så mycket kväve och samtidigt förbättrar jordens struktur. En bra tid att gödsla är på våren men du kan lägga ut kogödsel även nu om du inte hunnit gödsla.

Sylvia

Kan man gödsla jordgubbar med hästgödsel?

Hur man gödslar: – Undvik att gödsla jordgubbslandet med kväverikt gödsel och gödsla sparsamt hellre på hösten än på våren. Ligg i underkant på gödselrekommendationerna om du använder gödsel på förpackning. Använder du brunnen ko eller hästgödsel använder du max 1,5 kg per kvadratmeter. Tillför gärna 1,5 dl vedaska per kvadratmeter årligen och täckodla dina plantor med torra löv eller halm. 

Vilka växter gillar inte kaffesump?

Visst kan du strö den direkt på rabatterna och till bärbuskar, hallon etc. Men man får akta så det inte blir för mycket. Strör man ut den med måtta, så funkar det bra, men har du mycket så lägg den hellre i komposten och blanda upp den. Själv lägger jag lite kaffesump kring både hallon, rosor, pioner och klematis på våren, men resten av året lägger jag den i komposten där den blandas med trädgårdsavfall.

Och jag har inte så mycket sump heller. I ett grönsaksland kanske man inte ska ha den pga. den lätt försurande effekten, ej heller till småplantor och späda sommarblommor, men som sagt så är det mängden som avgör. Och sniglar och harskrankslarver lär ju avsky kaffesump, så de håller sig förhoppningsvis borta.

Jag har ingen studie om näringsvärdet till hands, men det är ju organiskt material, så det bör frigöras näring när den bryts ner, så som vid annan nedbrytning. Sylvia

Kan man gödsla jordgubbar med Nässelvatten?

Det har varit en torr vår. Vår brunn fylls inte på tillräckligt snabbt för att vi ska kunna ha bevattning igång hur mycket som helst. Den här våren hade man helst velat sätta på spridaren och låta den gå i flera timmar och bara flytta den ibland. Men vattnet räcker helt enkelt inte för det.

 • Med mycket odlingar och många grönsaksbäddar så finns inte tiden att gå runt och vattna allt med vattenkannor.
 • Vattenkannor istället för spridare gör att man kan koncentrera vattnet till plantor och sårader vilket minskar vattenåtgången och gör att grödorna får ett försprång framför ogräset.
 • Men det tar tid.

Sedan vi fick upp stängslet runt grönsakerna så har det dessutom blivit krångligare när man ska öppna en grind varje gång man ska fylla på vattenkannan. Många grödor vill heller inte bli vattnade med kallt brunnsvatten utan vill gärna ha vatten som håller arton grader.

Det gäller t.ex. för jordgubbar om du vill att de ska bli riktigt söta. Vi har därför funderat en del över bevattningssystemet den här våren men inte riktigt haft tid att ta tag i det. Nu har vi dock placerat ut två stora vita kubikmetertankar som vi köpt på Blocket för 100 kronor stycket. Det har varit livsmedel i dem så de känns ok att använda.

Vi la först ut markduk och på den tre EU-pallar för att få upp tanken en del så att vattentrycket ökar. Kanske borde vi använt fyra eller fem tankar för det rinner ganska sakta ur dem. Kanske ökar vi på så småningom. De fylls än så länge med hjälp av vattenslang men så småningom kommer åtminstone en av dem att fyllas med regnvatten från ett närliggande tak.

 • Vi kommer att placera ut ytterligare en tank till växthusbevattning och en tank för att vattna plantor utefter ladugårdsväggen.
 • Först måste vi bara vitkalka den murade väggen bakom.
 • Så småningom vill vi få till stånd ett system där vi kan ta tillvara vatten från alla våra tak men det ligger nog rätt långt fram i tiden.

Vi har också flyttat vår tunna med nässelvatten så den står innanför staketet bredvid en av vattentankarna. Nässelvatten är rikt på kväve, fosfor och kalium och ger ett bra näringstillskott till växterna under säsongen. Vi knökar en nätsäck full med nässlor och stoppar ner i tunnan. När nässlornas blad förmultnat och bara stammarna är kvar tar vi upp dem och knökar ner mer nässlor. Nässelvatten luktar väldigt illa så man bör inte spilla på sig. Man bör inte heller hälla upp det i en vattenkanna som läcker i botten och gå genom hela odlingen med det rinnande ner på sina skor Då kan vi upplysa om att skorna börjar lukta riktigt illa också.

Kan man lägga gräsklipp på jordgubbar?

Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Vilka växter ska inte ha hönsgödsel?

Undvik ärtväxter – Hönsgödsel går bra att använda till de allra flesta ätbara grönsaker och växter, men använd hellre något annat till ärtväxter. Det beror på att ärtväxter är rätt så duktiga på att tillverka kväve själva, och tillsätter du då hönsgödsel som är kväverikt, riskerar du att få blommor och blad, men inga ärtor. Läs också: Därför hyllar Sara Bäckmo sina höns

Hur får man stora jordgubbsplantor?

Plantering av jordgubbar – Jordgubbar odlas bäst där det är lugnt, varmt och soligt. Rötterna ligger ytligt och väl förgrenat. Helst ska jorden vara mullrik och sandblandad för att underlätta ogräsrensning och för att rötterna ska kunna breda ut sig ordentligt.

 1. Man kan plantera jordgubbar under hela säsongen.
 2. Planterar man på våren hinner plantorna rota sig bättre innan vintern, men på hösten har revplantorna rotat sig och de kan man plantera ut.
 3. För att underlätta skötseln måste allt rotogräs noga rensas bort innan man planterar.
 4. PH-värdet ska helst vara 5,5–6,5 och därför kan det vara lämpligt att blanda i en del mull som gör jorden porösare och sänker pH-värdet.

Kogödsel är bra att tillföra ett tag innan plantering. Den ökar mullhalten samtidigt som näring tillförs. Plantorna sätts med ett inbördes avstånd på 30–40 cm och ett radavstånd på minst det dubbla. Det är viktigt att plantorna inte sätts djupare än vad de växt tidigare.

När är det bäst att gödsla?

När ska man gödsla? – Bästa tiden att gödsla i trädgården är på våren när växterna börjar bli gröna. Vid höstgödsling, alltså senare än juli, är det bäst att använda ett gödningsmedel med lågt innehåll av kväve. För gräsmattans del går det bra att gödsla regelbundet under hela sommaren.

Vilka växter gillar inte kaffesump?

Visst kan du strö den direkt på rabatterna och till bärbuskar, hallon etc. Men man får akta så det inte blir för mycket. Strör man ut den med måtta, så funkar det bra, men har du mycket så lägg den hellre i komposten och blanda upp den. Själv lägger jag lite kaffesump kring både hallon, rosor, pioner och klematis på våren, men resten av året lägger jag den i komposten där den blandas med trädgårdsavfall.

Och jag har inte så mycket sump heller. I ett grönsaksland kanske man inte ska ha den pga. den lätt försurande effekten, ej heller till småplantor och späda sommarblommor, men som sagt så är det mängden som avgör. Och sniglar och harskrankslarver lär ju avsky kaffesump, så de håller sig förhoppningsvis borta.

Jag har ingen studie om näringsvärdet till hands, men det är ju organiskt material, så det bör frigöras näring när den bryts ner, så som vid annan nedbrytning. Sylvia

Kan man gödsla jordgubbar med Nässelvatten?

Det har varit en torr vår. Vår brunn fylls inte på tillräckligt snabbt för att vi ska kunna ha bevattning igång hur mycket som helst. Den här våren hade man helst velat sätta på spridaren och låta den gå i flera timmar och bara flytta den ibland. Men vattnet räcker helt enkelt inte för det.

Med mycket odlingar och många grönsaksbäddar så finns inte tiden att gå runt och vattna allt med vattenkannor. Vattenkannor istället för spridare gör att man kan koncentrera vattnet till plantor och sårader vilket minskar vattenåtgången och gör att grödorna får ett försprång framför ogräset. Men det tar tid.

Sedan vi fick upp stängslet runt grönsakerna så har det dessutom blivit krångligare när man ska öppna en grind varje gång man ska fylla på vattenkannan. Många grödor vill heller inte bli vattnade med kallt brunnsvatten utan vill gärna ha vatten som håller arton grader.

 1. Det gäller t.ex.
 2. För jordgubbar om du vill att de ska bli riktigt söta.
 3. Vi har därför funderat en del över bevattningssystemet den här våren men inte riktigt haft tid att ta tag i det.
 4. Nu har vi dock placerat ut två stora vita kubikmetertankar som vi köpt på Blocket för 100 kronor stycket.
 5. Det har varit livsmedel i dem så de känns ok att använda.

Vi la först ut markduk och på den tre EU-pallar för att få upp tanken en del så att vattentrycket ökar. Kanske borde vi använt fyra eller fem tankar för det rinner ganska sakta ur dem. Kanske ökar vi på så småningom. De fylls än så länge med hjälp av vattenslang men så småningom kommer åtminstone en av dem att fyllas med regnvatten från ett närliggande tak.

 1. Vi kommer att placera ut ytterligare en tank till växthusbevattning och en tank för att vattna plantor utefter ladugårdsväggen.
 2. Först måste vi bara vitkalka den murade väggen bakom.
 3. Så småningom vill vi få till stånd ett system där vi kan ta tillvara vatten från alla våra tak men det ligger nog rätt långt fram i tiden.

Vi har också flyttat vår tunna med nässelvatten så den står innanför staketet bredvid en av vattentankarna. Nässelvatten är rikt på kväve, fosfor och kalium och ger ett bra näringstillskott till växterna under säsongen. Vi knökar en nätsäck full med nässlor och stoppar ner i tunnan. När nässlornas blad förmultnat och bara stammarna är kvar tar vi upp dem och knökar ner mer nässlor. Nässelvatten luktar väldigt illa så man bör inte spilla på sig. Man bör inte heller hälla upp det i en vattenkanna som läcker i botten och gå genom hela odlingen med det rinnande ner på sina skor Då kan vi upplysa om att skorna börjar lukta riktigt illa också.