Fisk Från Östersjön Gravid?


Fisk Från Östersjön Gravid
Kan man äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern? Barn, ungdomar, ammande, gravida och de som vill bli gravida i framtiden bör inte äta denna fisk oftare än två till tre gånger om året. Övriga rekommenderas att inte äta den mer än en gång i veckan. Här får du veta mer om miljögifterna dioxiner och PCB, och hur de kan påverka människan.

Kan man äta fisk från Östersjön?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

 1. Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin.
 2. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

 • Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding.
 • Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad. Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan. Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

 1. Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk.
 2. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa.
 3. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

Vilken fisk ska man undvika när man är gravid?

Ät inte rått kött eller rå fisk. Sushi går bra om den är nygjord och lagad med färsk lax. Salami och parmaskinka går bra att äta om du fryser in tre dygn innan du äter. Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte opastöriserad ost. Ät inte heller så kallad kittost eller mögelost som till exempel; brieost, gorgonzola och chevré. Vanlig hårdost och fetaost går däremot bra. Fisk är jättenyttigt, speciellt för dig som är gravid (omega 3). All tillagad och odlad fisk, räkor och musslor går bra att äta men undvik att regelbundet äta fisk som kan innehålla kvicksilver t.ex. aborre, gädda, gös och tonfisk. Lax är jättenyttigt men se upp med gravad eller varmrökt lax i vakuumförpackning. Som regel bör det vara mer än hälften av tiden kvar mellan förpackning och bäst före datum. Om du ska äta sushi, se till att den är nygjord. Undvik att äta lever och fiskleverolja eftersom de innehåller rikligt med A vitamin – som i höga doser kan vara skadligt för ditt ditt barn. Leverpastej går däremot bra att äta.

You might be interested:  Tina Kyckling I Micro Farligt?

För en fullständig och uppdaterad lista över vad du bör och inte bör äta när du är gravid – läs mer hos Livsmedelsverket.

Vilken fisk kommer från Östersjön?

Fiskar att ha koll på – Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB. Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger/år. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden. Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter. Vildfångad sik från Vänern och Vättern Vildfångad röding från Vättern Ål

Hur giftig är Östersjöfisk?

Tema – Fisk Från Östersjön Gravid

2 juli 2018 Artikel från Ämne: Hälsa & medicin, Miljö & klimat

Östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det borde vara förbjudet att äta, enligt EU. SLU-forskaren Karin Wiberg har kartlagt var det giftiga ämnet kommer ifrån. Nu är frågan hur halterna bäst ska minskas. Två till tre gånger per år. Vid fler tillfällen än så kan inte barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder äta fet fisk från Östersjön.

Vi andra kan äta fisken högst en gång i veckan. Det handlar framför allt om strömming, men också vildfångad lax. Rekommendationen kommer från Livsmedelsverket. Att den finns är en förutsättning för Sveriges undantag från EU-regler som förbjuder försäljning av så här giftiga livsmedel. Ett tillfälligt tillstånd har funnits sedan 2002.

Tio år senare, när undantaget blev permanent, sa den tyske representanten för EU-kommissionen så här: “Det är en rättighet för den svenska regeringen att förgifta sin egen befolkning”. Bakom undantaget finns en omsorg om fiskerinäringen. Det gift som vi svenskar tillåts stoppa i oss heter dioxin, en förening som är fettlöslig och mycket svår att bryta ner.

Varför ska gravida inte äta fisk från Östersjön?

Råd – Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB. Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger/år. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden. Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter. Vildfångad sik från Vänern och Vättern Vildfångad röding från Vättern Ål

Vilka fisk ska man inte äta från Östersjön?

Fisk från Östersjön innehåller ofta stora mängder miljögifter. Kustnära fisk som gädda, gös, abborre med mer kan innehålla tungmetaller, PFAS och annat. Fet fisk innehåller framförallt dioxiner och PCB. Fet fisk är exempelvis siklöja, sik, lax, öring, sill och skarpsill. Sill. Bild: Gervais et Boulart. Public domain

Kan man äta odlad lax från Norge när man är gravid?

Norska livsmedelsverket skärper rekommendationerna gällande odlad lax, skriver svenska medier. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder ska inte äta odlad norsk lax mer än två gånger i veckan. Hittills har de strängare norska begränsningarna inte påverkat rekommendationerna för den odlade laxen i Sverige eller Finland. Fisk Från Östersjön Gravid Bildtext Gravida ska inte äta odlad lax mer än två gånger i veckan – i Norge. Bild: Filemon von Numers gravid,graviditet,webbdoktorn,halsbränna Det är Dagens Nyheter som skriver om de nya norska rekommendationerna, som trädde i kraft i juni i år. Den senaste tidens ökade konsumtion av lax innebär en ökande hälsorisk, eftersom PCB och dioxiner lagras i kroppen. Fisk Från Östersjön Gravid Bildtext Nu ska kvinnor i fertil ålder äta mindre odlad lax. Bild: Yle/Joni Kyheröinen österbotten,korsholm,lax,fiskare,replot,fiskhandlare,tage snygg,norsk lax De svenska livsmedelssäkerhetsmyndigheterna ser ingen orsak att ända på sina rekommendationer gällande odlad lax.

You might be interested:  Fish And Chips Vilken Fisk?

När dör listeria?

Listeria monocytogenes är en bakterie som finns i många olika sorters livsmedel. Den kan växa i vakuum och kylskåpstemperatur. Listeria dör vid upphettning till 70°C. Den kan finnas i mat som kylförvaras länge till exempel rökta vakuumpackade varor, charkpålägg, eller färdigmat.

Den kan orsaka problem i mat som äts kall som förvarats länge i kyl eller varmrökta produkter som återigen blivit förorenade med Listeria när de svalnat. Den kan etablera sig på ytor i produktionslokaler. Vissa riskgrupper drabbas. Listeria kan via livsmedel orsaka allvarlig sjukdom hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Om en gravid kvinna drabbas av listeriainfektion kan det orsaka missfall. Tänk på att använda nyförpackade pålägg till riskgrupperna ovan. Följ förvaringsanvisningen på förpackningen. Undvik mögelostar och kittostar. Förebygg problem med Listeria genom att ställa krav på leverantörer och fråga efter deras Listeria-analyser.

Kan jag äta torsk som gravid?

Här är exempel på arter som du kan äta hur mycket som helst av: torsk, sej, kolja, sill, odlad lax, rödspätta, flundra, bergtunga, rödtunga, räkor, havskräftor, kummel, uer, makrill, vitling, lubb, långa, fjärsing (det finns fler arter på slv.se) Livsmedelsverket säger: Vill du leva hälsosamt?

Vilken fisk är vanligast i Östersjön?

Sveriges fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet. Sötvattenfiskfaunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö.

Några arter, exempelvis hornsimpa och rödingar, levde nära iskanten vid senaste istiden och blev kvar som ishavsrelikter när isen försvann. Andra arter, exempelvis mört och löja kom in senare i avsmältningsskeendet. Vid tiden för Ancylussjön kom andra mer värmekrävande arter in. Av Östersjöns fiskarter utgörs en fjärdedel av marina fiskar, till exempel torsk och strömming, medan två tredjedelar är sötvattensfiskar, till exempel abborre,

Några av östersjöarterna är anadroma eller katadroma, Faunan vid västkusten är präglad av faunan i östra delen av Atlanten, På västkusten finns en fast fauna av ca 160 arter där många är ovanliga. Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige.

Varför är torsken hotad i Östersjön?

Viktig art för Östersjön – Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till det minsta av växtplankton. I bilden nedan ser du schematiskt hur minskningen av torsken ger utrymme för skarpsillen att bli fler. Fisk Från Östersjön Gravid Fisk Från Östersjön Gravid

Vilka fiskar från Östersjön ska vi inte äta så ofta och varför?

Fisk från Östersjön är farlig att äta – Nej, så kan man inte säga generellt. Vissa fiskar i Östersjön innehåller höga halter av miljögifter. Fiskarter som vild lax, öring och strömming från Östersjön är feta fiskar som innehåller höga halter dioxiner och PCB.

 • Dessa fiskar bör barn och kvinnor i fertil ålder inte åta oftare än 2-3 gånger per år.
 • Övriga konsumenter bör inte äta dessa oftare än en gång per vecka.
 • Vissa arter, som gädda, gös, abborre och lake, kan innehålla kvicksilver, och dessa bör inte gravida och ammande äta oftare än 2-3 gångar per år.
 • Övriga konsumenter bör inte äta dessa oftare än 1 gång per vecka.

Alla andra fiskar, som lax och öring som odlas i Östersjön, torsk, sik, piggvar, rödspätta, skrubbskädda, siklöja med mera går bra att äta hur ofta man vill!

Finns det lax i Östersjön?

Svenska yrkesfiskare fångar i Östersjön ungefär 25 000 laxar och i utbyggda vattendrag med utplanterade laxungar ungefär 10 000 laxar. Den totala laxkvoten för samtliga länders yrkesfiske i Östersjön är drygt 91 000 laxar.

Kan man äta torsk från Östersjön?

Fisk Från Östersjön Gravid Torsk, lax, gädda och piggvar från Östersjön har alla rött ljus i WWFs Fiskguiden, Foto: Erling Svensen / WWF Idag släppte Världsnaturfonden WWF Fiskguiden 2018 och det är dyster läsning om Östersjön. Bara tre av 13 fiskarter från vårt innanhav får grönt ljus och då enbart om de kommer från specifika områden.

WWF uppmanar nu konsumenter att bojkotta all torsk från Östersjön. Läget för Östersjötorsken har förvärrats. – Det innebär att all östersjötorsk nu har rött ljus i WWFs fiskguide – med uppmaningen ät inte. Det är både sorgligt och upprörande och visar att förvaltningen inte fungerar fullt ut. När stora rovfiskar som torsken försvinner riskerar hela ekosystemet att förändras, säger Inger Näslund, senior havs- och fiskeexpert på WWF.

LÄS ÄVEN : • WWF: Inget av Östersjöländerna får godkänt för miljöarbete Det är en av de största nyheterna när Världsnaturfonden WWF släppte sin Fiskguiden 2018. Över huvud taget ser läget mörkt ut för Östersjöns fiskar så som torsk, sill och piggvar. Det är bara tre specifika fiskbestånd i hela Östersjön som får grönt ljus: abborre om den är fiskad med garn vid Rigabukten, strömming som kommer från östra Östersjön och MSC-certifierad skarpsill från Lettland.

You might be interested:  Pasta Al Ragu?

Om vi ska kunna äta lokalt fångad fisk i framtiden måste politikerna ta krafttag. Kontrollen behöver skärpas, torsken få en chans att återhämta sig och ålfisket stängas under hösten. Trots det dystra läget i vårt närområde är vi glada över att konsumenterna kan välja mellan allt fler gröna alternativ i fiskdisken, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

LÄS ÄVEN : • Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön Arter, som enligt WWF, bör undvikas helt är ål, haj, rocka, vitling och röd snapper, eftersom de saknar gröna eller gula alternativ. Även för tonfisken blir läget allt värre.

 1. Flera bestånd går från grönt till gult eller från gult till rött ljus.
 2. Över huvud taget är 90 procent av de kommersiella fiskarterna världen över antingen redan överfiskade eller fiskade till sin gräns.
 3. LÄS ÄVEN : • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris Fiskarna i Fiskguiden bedöms efter tre kriterier: hur bestånden mår, fiskets effekter på ekosystemet och om kontrollen och förvaltningen är hållbar.

Ett enklare sätt att göra rätt val i butik eller på restaurang är att välja fisk som är KRAV-, MSC- eller ASC-märkt. Källa: WWF Fisk Från Östersjön Gravid Chefredaktör och grundare. Stötta Natursidan – ge bidrag via bankgiro (5114-2529) eller Swish (0730-385 185).

Hur mycket fisk fiskas i Östersjön?

Nya orosmoln för laxen – Den vilda laxen har en livscykel som innebär att den föds i älvarna, vandrar ut i havet och sedan återvänder till sin födelseplats för att reproducera sig. Utbyggnad av älvar för vattenkraft har gjort det svårare för laxen att nå sina lekområden.

 1. Idag finns bara 28 älvar med vilda laxbestånd kvar i Östersjön, varav 16 i Sverige.
 2. De största och mest produktiva älvarna ligger i Bottniska viken.
 3. De norrländska laxarna vandrar dock söderut och tillväxer i de södra delarna av Östersjön tillsammans med laxar från andra bestånd.
 4. Tidigare var fisketrycket i främst södra Östersjön mycket hårt, vilket gjorde att endast en bråkdel av laxarna kunde återvända till sina hemälvar.

Numera har den tillåtna kvoten i Östersjön minskat, från drygt 400 000 laxar i början av 2000-talet till strax över 60 000 laxar år 2022. Fisk Från Östersjön Gravid Utöver minskade kvoter har även andra regleringar genomförts. Fiske med drivgarn fasades ut helt 2008, och fiske med långlina och krok i södra Östersjön är inte längre tillåtet för vare sig svenska eller finska yrkesfiskare. Det svenska laxfisket sker nu främst med laxfällor längs Norrlandskusten.

Danmark och Polen fiskar dock fortfarande mycket lax i södra Östersjön. Därutöver sker det ett trollingfiske/fritidsfiske som fångar uppskattningsvis mellan 15 000 och 25 000 laxar årligen i södra Östersjön. Det minskade fisket i kombination med låg dödlighet i laxsjukdomen M74 (brist på tiamin) under större delen av 2000-talet har gjort att många laxbestånd har börjat att återhämta sig.

De senaste åren har man dock sett en ny form av hälsoproblem hos laxar, där fiskarna blir slöa och får hudrodnader, blödningar och svampinfektioner som ofta leder till döden. Forskarna vet ännu inte vad det är som orsakar problemen. Det förekommer även vild lax i 25 vattendrag längs svenska västkusten.

Finns det kattfisk i Sverige?

Havskatten (Anarhichas lupus) är allmän i Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djuppartier och går också ner i Öresund. Sällsynt i sydvästra Östersjön.