Xarelto Och Jordgubbar?


Xarelto Och Jordgubbar
Eliquis och jordgubbar Eliquis blodförtunnande effekt, till skillnad från Vitamin-K antagonister (ex warfarin ), påverkas ej av föda rikt på K-vitamin som t. ex jordgubbar, broccoli och spenat.

Vad får man inte äta när man tar blodförtunnande?

K-vitamin och blodförtunnande medel Personer som behandlas med ‘ blodförtunnande ‘ läkemedel som innehåller en K-vitaminantagonist, vanligen Warfarin, får ibland rådet att begränsa konsumtionen av livsmedel rika på K-vitamin eftersom vitaminet påverkar blodkoagulationen.

Får man inte äta jordgubbar?

Av, Publicerad 2016-10-20 00:00, uppdaterad 2016-10-20 10:21 Det talas så mycket om vad man inte får äta när man äter blodförtunnande medicin. Det står mest om Waran. Jag undrar vad man måste tänka på om man äter Trombyl. Jag är vegetarian, så det är inte så mycket kvar om man slopar det mesta grönt.

Äter gärna honung och jordgubbar. Å andra sidan är jag mycket rädd att få en propp. Tacksam för svar. Ingrid Doktor Lennart Skoog svarar Du kan fortsätta äta precis som du brukar göra och njuta av både honung och jordgubbar! Det enda som man bör vara försiktig med när man äter Trombyl är alkohol. Det beror på att risken då ökar för att få blödningar i magsäcken.

Jag får många brevfrågor som rör vad man inte bör äta för kost tillsammans med olika blodförtunnande mediciner, särskilt Waran. Mitt viktigaste budskap till alla som äter blodförtunnande medicin, oavsett av vilken typ, är att äta en allsidig normalkost, gärna med mycket grönsaker av alla sorter någorlunda jämnt fördelat över veckan.

Kan man bli trött av Xarelto?

Eventuella biverkningar – Liksom alla läkemedel kan Xarelto orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Liksom andra liknande läkemedel som minskar bildningen av blodproppar, kan Xarelto orsaka blödning som ibland kan vara livshotande.

 • Blödning i hjärnan eller inuti huvudet (symtom kan vara huvudvärk, ensidig svaghet, kräkningar, krampanfall, minskad medvetenhetsnivå och nackstyvhet). En allvarlig medicinsk nödsituation. Sök genast läkare!
 • långvarig eller kraftig blödning
 • ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk, oförklarlig svullnad, andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp
You might be interested:  Köpa Ekologisk Kyckling I Stockholm?

Läkaren kan bestämma att du ska övervakas noggrannare eller ändra behandlingen. Tecken på allvarlig hudreaktion:

 • kraftiga hudutslag som sprider sig, blåsor eller såriga slemhinnor, t.ex i munnen eller ögonen (Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys).
 • en biverkning som orsakar utslag, feber, inflammation i inre organ, onormala blodvärden och systemisk sjukdom (DRESS-syndrom).

Frekvensen för dessa biverkningar är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare). Tecken på allvarliga allergiska reaktioner

 • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, utslag, andningssvårigheter, plötsligt blodtrycksfall.
 • Frekvensen av allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynt (anafylaktiska reaktioner, inkl anafylaktisk chock kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare) och mindre vanliga (angioödem och allergiskt ödem kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Fullständig lista över eventuella biverkningar konstaterade hos vuxna, barn och ungdomar Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • minskning av antalet röda blodkroppar, vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet
 • blödning i mage eller tarm, blödning i urinvägar eller könsorgan (inklusive blod i urinen och riklig menstruationsblödning), näsblödning, blödning från tandköttet
 • blödning i ögat (inklusive blödning från ögonvitorna)
 • blödning i vävnad eller hålrum i din kropp (blodutgjutning, blåmärke)
 • blodig hosta
 • blödning i huden eller under huden
 • blödning efter en operation
 • sipprande av blod eller vätska från ett kirurgiskt sår
 • svullnad i armar eller ben
 • smärta i armar eller ben
 • försämrad njurfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren)
 • feber
 • ont i magen, magbesvär, illamående eller kräkning, förstoppning, diarré
 • lågt blodtryck (symtom kan vara att du känner dig yr eller svimmar när du reser dig upp)
 • minskad allmän kraft och energi (svaghet, trötthet), huvudvärk, yrsel
 • utslag, klåda i huden
 • blodtester kan visa en ökning av vissa leverenzymer
You might be interested:  Färsk Pasta Kcal?

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • blödning i hjärnan eller inuti huvudet (se ovan, tecken på blödning)
 • blödning i en led vilket kan ge smärta och svullnad
 • trombocytopeni (lågt antal blodplättar, vilka är celler som hjälper blodet att levra sig)
 • allergiska reaktioner, inklusive allergiska hudreaktioner
 • försämrad leverfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren)
 • blodtester kan visa en ökning av bilirubin, vissa pankreas- eller leverenzymer eller av antalet blodplättar
 • svimning
 • sjukdomskänsla
 • snabbare puls
 • muntorrhet
 • nässelfeber

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 till av 1000 användare)

 • blödning i en muskel
 • gallstas (minskat gallföde), hepatit inkl.