När Plantera Jordgubbar I Kruka?


När Plantera Jordgubbar I Kruka
När ska man plantera jordgubbar? – Om vi får välja planterar vi gärna jordgubbarna i juli, men du kan plantera jordgubbar både på våren och sensommaren. Börjar du på våren hinner plantorna rota sig en bra tid innan vintern. Sätter du igång i augusti kan du förvänta dig skörd nästa år.

Hur tidigt plantera jordgubbar?

Bästa tiden att plantera jordgubbar är i juli och början av augusti. Då hinner plantorna växa till sig under sommaren så att de kan ge full skörd redan nästa år. Bor du i norra delen av Sverige är det en fördel att plantera jordgubbarna redan i juli så att de säkert hinner växa färdigt innan hösten kommer.

När är det bäst att plantera jordgubbar?

Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta. Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen. Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans “hjärta”.

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

Tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång. Klippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (“den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

När kan man ställa ut jordgubbsplantor?

Växtplats och plantering av jordgubbar Jordgubbar kan antingen planteras tidigt på våren eller i juli/augusti och börjar i båda fallen ge bra skörd året därpå. De trivs bäst på en solig och öppen plats, gärna med en svag sydsluttning för tidigare skörd. Jorden ska helst vara mullrik och sandblandad.

Kan man plantera jordgubbar i april?

Plantering av jordgubbar – Jordgubbar odlas bäst där det är lugnt, varmt och soligt. Rötterna ligger ytligt och väl förgrenat. Helst ska jorden vara mullrik och sandblandad för att underlätta ogräsrensning och för att rötterna ska kunna breda ut sig ordentligt.

You might be interested:  Xarelto Och Jordgubbar?

Man kan plantera jordgubbar under hela säsongen. Planterar man på våren hinner plantorna rota sig bättre innan vintern, men på hösten har revplantorna rotat sig och de kan man plantera ut. För att underlätta skötseln måste allt rotogräs noga rensas bort innan man planterar. pH-värdet ska helst vara 5,5–6,5 och därför kan det vara lämpligt att blanda i en del mull som gör jorden porösare och sänker pH-värdet.

Kogödsel är bra att tillföra ett tag innan plantering. Den ökar mullhalten samtidigt som näring tillförs. Plantorna sätts med ett inbördes avstånd på 30–40 cm och ett radavstånd på minst det dubbla. Det är viktigt att plantorna inte sätts djupare än vad de växt tidigare.

Hur kallt klarar jordgubbar?

Frilands grönsaker – vid vilken temperatur kan man plantera ut dem? – Först och främst, förhållandena i södra respektive norra Sverige skiljer sig åt. Det är även olika beroende på vilka grönsaker du ska plantera ut. Rent generellt så har kålen förmågan att klara lite frost när plantorna är väl avhärdade.

 1. Det brukar gå att sätta de första kålplantorna i slutet av maj/början av Juni beroende på vädret och jordtemperatur.
 2. Som sagt, kålen klarar lite grann men är det tjäle kvar i backen så går rottillväxten och etableringen sakta.
 3. Blir det frostnätter så är det bra att täcka plantorna med fiberduk.
 4. Det som kan hända är att det uppstår lite bladskador där duken ligger på bladet, men det brukar inte vara något problem för plantorna sedan.

När det gäller jordgubbar så måste även de vara avhärdade för att klara kyla. Minimitemperaturen i växthuset där det står jordgubbar hos oss är +2 grader, så de “vet” att det kan bli lite kyligare på nätterna. För säkerhetens skull rekommenderar vi även att täcka jordgubbarna med fiberduk de första nätterna.

Hur övervintra jordgubbar i kruka?

Hej Du skulle egentligen ha tänkt på detta lite tidigare, nu när det är frost och snön redan ligger är det lite sent, men som tur är så är jordgubbsplantorna ganska tåliga. Ställ själva krukan i frigolitchips i en jutesäck eller svep i grönvinterväv eller juteväv med frigolit runtom.

 • Låt snön ligga kvar på jordgubbsplantorna, den skyddar.
 • Du ska inte vattna ute nu när det är minusgrader! Har du utrymme där temperaturen ligger runt noll grader så kan du förstås ta in krukan och behöver då inte svepa.
 • Är det plusgrader där kan du under vintern någon gång kolla så de inte torkar.
 • Den vita fiberduken är främst avsedd för vårbruk för att skydda spirande plantor.

På jordgubbsplantor ska alla blad klippas bort på hösten för att eventuella svampinfektioner inte ska övervintra i dem. Lämna 1-2 centimeter av bladstjälken kvar. Ingen gödning på hösten/vintern, gödsla på våren med bärgödsel. Med vänlig hälsning Sylvia

Kan man lägga gräsklipp runt jordgubbar?

Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Vad ska man göra med jordgubbsplantor för vintern?

För att sommaren ska ge en riklig jordgubbsskörd bör man skydda dem så bra som möjligt mot frost. Eftersom jordgubbsplantorna börjar blomma så snart temperaturen stiger något är det viktigt att förse dem med ett frostskydd. Dessutom är rötterna på jordgubben mycket ömtåliga eftersom de ligger väldigt ytligt.

För att förhindra att blommorna eller jordgubbsplantorna förfryser kan man lägga ut halm eller täckbark mellan jordgubbsraderna. Plantorna värms – och ändå har de tillräckligt med luft för att kunna andas. En annan möjlighet är att täcka jordgubbsplantorna med en fiberduk. Denna läggs som köldskydd över jordgubbarna.

Men den släpper ändå igenom tillräckligt mycket luft och fukt så att plantorna inte vissnar. Ytterligare en pluspunkt: jordgubbarna utsätts inte lika ofta för svampangrepp och röta. Men se upp och ta inte bort frostskydden för tidigt! I vissa områden finns det alltid risk för en sen vårfrost som kan skada jordgubbsplantorna.

You might be interested:  Bäst Middag Efter Träning?

Kan man flytta jordgubbar på våren?

Kommentarer. Jordgubbar flyttas bäst på hösten. Gör man det på våren / sommaren kommer årets skörd bli kraftigt lidande. Det är dock inte farligt för plantan att flytta den tidigare på säsongen, så länge den får mycket vatten medan den etablerar sig på den nya växtplatsen.

Vad gör man med jordgubbsplantor på våren?

Man kan klippa ner jordgubbar nu och ta bort revor på tidig höst, men för att inte riskera att plantorna låter bli att avmognas inför vintern så är det bäst att göra det på tidig vår. Att klippa och beskära stimulerar växterna att växa så därför är det säkrare på våren.

Däremot så kan man klippa revor och plantera nu om man vill föröka sitt jordgubbsbestånd. Jag odlar själv i pallkragar och bor i Zon 6, då med 2 pallkragar på höjden, och det går jättebra. Jag täcker dem inte heller men har man sorter som är tveksamma zonmässigt så kan man med fördel täcka dem, det gör ju bara odlingen säkrare.

Det gör ingen skada att täcka dem. Greger Arnesson/Umeå

Kan man odla jordgubbar i balkonglåda?

Jordgubbar ska planteras på en varm och solig plats i fukthållande jord. Värme, sol och lite vind gör att bären mognar bra och minskar risken för gråmögel och andra sjukdomar. Jordgubbsplantor är perenna och övervintrar och återkommer år från år. Bäst skörd ger plantorna när de är 2-4 år.

Odlingen behöver förnyas efter 4-5 år. Jordgubbsplantan har väldigt ytliga rötter vilket gör den känslig för uttorkning och ogräsrensning. Det är viktigt att rensa ogräs eftersom plantorna inte trivs med konkurrensen. Det går att odla jordgubbar i krukor, amplar och balkonglådor. Välj då helst Ampeljordgubbar vilket är sorter som remonterar, blommar om, och ger lång skördesäsong.

Täckodla gärna, halm eller träull är den klassiska täckningen men även ett tunt lager Premium furubark eller Oxidsvart flis runt plantorna hjälper till att hålla undan ogräs och håller bären rena från jordstänk. Jordgubbar planteras med 35 cm mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna.

 1. Var noga vid planteringen att plantorna hamnar på rätt nivå, kronan kallas den punkt varifrån bladen växer och kronan ska alltid vara något ovan jord.
 2. Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden.
 3. Det går att odla jordgubbar i många olika jordar men det är viktigt att platsen är väldränerad med lucker, mullrik jord.

Jordförbättra befintlig jord genom att blanda in och gräva om ca 1 säck Kogödsel /kvm innan plantering. I odlingsbänkar, amplar och krukor går det att plantera jordgubbar direkt i Grönsaksjord, Jordgubbar kan planteras både höst och vår. Köp friskt nytt plantmaterial eller ta revplantor av egna friska plantor.

Revplantorna kommer på sommaren och hösten, sätt dem i ett helt nytt land eller plantera i krukor i väntan på nytt land. Växla platsen för jordgubbslandet för att undvika sjukdomar. Jordgubbar kan också försökas med frön, det är de små prickarna på utsidan av jordgubbarna som är fröna. En del stora jordgubbsodlare slår av blasten precis efter skörd, det görs för att minska risken för sjukdomar.

I en hemmaodling behöver det inte göras om man inte haft stora problem med gråmögel eller mjöldagg. Däremot kan det vara en god idé att ta bort revplantor som annars tar kraften från plantorna. Jordgubbar skapar nästa års blomanlag i september-oktober.

 • Gödsling efter skörd säkerställer att plantan lagrar in näring till nästa års säsong.
 • Det finns många olika rekommendationer på när och hur jordgubbar ska gödslas.
 • Det beror på att jordgubbar kan odlas på många olika jordar och att en väl grundgödslad jord är det bästa för en god etablering och start de första året.

Därefter ska jordgubbar gödslas varsamt eftersom för mycket kväve leder till stor bladtillväxt som ger bekymmer med gråmögel och sämre fruktsättning. Bästa tiden för gödsling är precis efter skörden på sommaren och senast i början av augusti, strö ut t ex torkad Pelleterad kogödsel runt plantorna under bladverket.

You might be interested:  Rött Vin Till Pasta?

Kan man klippa bort blad på jordgubbsplantor?

Så beskär du jordgubbar – 2 Tips till! – Många rekommenderar att klippa ner jordgubbsplantorna i augusti efter att alla jordgubbar är skördade. Du kan klippa ner de så att cirka 10 cm av bladen är kvar. I samma veva gödslar du dem. De kommer snabbt upp igen. ​ På så sätt ser plantorna fina ut till snön täcker dem. Men framförallt tar vi bort eventuella svampsjukdomar som kan sitta i bladen. ​ Några veckor efter vårklippning Som du ser i filmen brukar jag i zon 2 beskära mina jordgubbar i mars. Och sedan klippar jag dem igen efter skörden i augusti. Det går fort med en häcksax! ​Fördelen med det är att de nya bladen får luft och ljus och att du upptäcker snäckor som har gömt sig medan du håller på. Och sedan ser det helt enkelt trevligare ut när de bruna bladen är borta.

Varför dör mina jordgubbar?

Rödröta (Phytophthora fragariae var. fragariae) är en växtsjukdom som är klassificerad som farlig och som förstör jordgubbsbeståndens rotsystem. Om man upptäcker eller misstänker sjukdomen ska anmälan göras till Livsmedelsverket. Till följd av rödrötan dör sidorötterna, varvid rotsystemet blir kalt och växtens förmåga att uppta vatten och näringsämnen störs.

Hur många jordgubbsplantor behöver man?

Bäst skörd år 2-3 – Det första viktiga att veta om jordgubbar är att plantorna visserligen återkommer under några år, men att skörden från en och samma planta är som bäst år två och tre. Det vill säga, köper du plantor i år så kommer de att ge bäst skörd nästa och nästnästa år.

 1. Därefter försämras skörden.
 2. Plantorna behöver bytas ut vart fjärde år.
 3. Om du vill börja odla jordgubbar är det alltså bäst att sätta plantor redan i år, trots att du kanske inte har en bästa planen klar.
 4. Ner med plantorna i jorden – du kan alltid ändra om och sätta på andra platser sedan.
 5. Sannolikt kommer du ändå vilja sätta fler snart.

Viktigast är att börja!

Kan man flytta jordgubbar på våren?

Kommentarer. Jordgubbar flyttas bäst på hösten. Gör man det på våren / sommaren kommer årets skörd bli kraftigt lidande. Det är dock inte farligt för plantan att flytta den tidigare på säsongen, så länge den får mycket vatten medan den etablerar sig på den nya växtplatsen.

Vad gör man med jordgubbsplantor på våren?

Man kan klippa ner jordgubbar nu och ta bort revor på tidig höst, men för att inte riskera att plantorna låter bli att avmognas inför vintern så är det bäst att göra det på tidig vår. Att klippa och beskära stimulerar växterna att växa så därför är det säkrare på våren.

Däremot så kan man klippa revor och plantera nu om man vill föröka sitt jordgubbsbestånd. Jag odlar själv i pallkragar och bor i Zon 6, då med 2 pallkragar på höjden, och det går jättebra. Jag täcker dem inte heller men har man sorter som är tveksamma zonmässigt så kan man med fördel täcka dem, det gör ju bara odlingen säkrare.

Det gör ingen skada att täcka dem. Greger Arnesson/Umeå

Kan man lägga gräsklipp runt jordgubbar?

Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Hur många pallkragar på höjden till jordgubbar?

Rusta pallkragen med rätt tillbehör För sallat och andra växter med små rotsystem räcker en enkel pallkrage, för växter med utbredda och mer djupgående rotsystem som exempelvis potatis behövs två eller tre kragar på höjden.