Fisk Som Är Hotad?


Fisk Som Är Hotad
Hotade marina arter

 • Havens djur behöver hjälp. Under ytan kämpar havens fantastiska djur mot svåra hot som tjuvfiske, spöknät och oljeborrning.
 • Ål. Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut hotad i Sverige liksom i hela Europa.
 • Torsk.
 • Tumlare.
 • Blåfenad tonfisk.
 • Sjöhästar.

Vilken fisk i Sverige har blivit större?

I Rögle dammar simmar, av allt att döma, Sveriges största braxen. Denna gigant på 8 700 gram har vuxit de senaste åren och slagit sitt eget viktrekord vid flera tillfällen. Vacker fisk som finns utplanterad lite här och var. En allt svårare art att klara för ‘artsamlare’ vid Sagån.

Är hotad i Sverige?

Senast ändrad: 04 juli 2022 Veronikanätfjäril – Akut hotad. Sveriges mest hotade dagfjäril, som tyvärr kanske redan är nationellt utdöd då den inte påträffades alls under 2019 trots intensiva eftersök. Foto: Mats Lindeborg, Av Sveriges drygt 50 000 kända flercelliga arter klassas 219 som Akut hotade.

Detta innebär att de löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid. Men statistiskt borde fler akut hotade arter dö ut än vad som är fallet i Sverige. Varför dör de inte ut? I Rödlista 2020 återfinns 219 svenska arter i kategorin Akut hotad (CR), vilket är nästan tio procent av alla hotade arter.

Av dessa är 38 arter nya i kategorin och 181 arter är kvar sedan Rödlista 2015. Sex av de akut hotade arterna (CR) i Rödlista 2015 har i Rödlista 2020 klassats i kategorin Nationellt utdöd (RE). Majoriteten av de akut hotade arterna är relativt okända för allmänheten men det finns flera undantag: ål, pigghaj, flodkräfta, vitryggig hackspett, fjälluggla, fjällgås, järnek och skogsalm.

 1. Det finns flera orsaker till varför antalet akut hotade arter som dör ut är lägre än förväntat.
 2. En är att de blir uppmärksammade och tilldelas mer naturvårdsmedel, exempelvis genom åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
 3. Femtio av de akut hotade arterna är eller har varit föremål för ÅGP (tio av dessa är avslutade eller avbrutna).

Vidare får en del hotade arter skyddade områden utpekade åt sig. För akut hotade fiskarter skapas ofta starka restriktioner vad gäller kommersiellt och privat fiske. Lokala naturexperter intresserar sig ofta för de mest hotade arterna och värnar om dem genom upprepade återbesök och larmar om läget ser ut att försämras. Vitryggig hackspett är Akut hotad, främst beroende på att Sverige har brist på äldre, lövrika skogar. Situationen för arten är bättre i de flesta grannländerna. Grönt markerar områden där minst 9 procent av skogen i ett 55 km 2 stort område utgörs av lövskog.

Minst 9 procent lövinslag över större områden har visat sig vara ett viktigt tröskelvärde för vitryggig hackspett. Sedan kartan togs fram under 00-talet har lövandelarna ökat en aning i Sverige, men av allt att döma kvarstår mönstren som denna bild visar. Omfattande åtgärder och anpassningar av skogsbruket inom stora områden har gjorts för att på sikt gynna “vitryggen”, som har varit en symbolart inom det svenska naturvårdsarbetet i skogen under flera decennier.

Foto: Alastair Rae. Figur från Grzegorz Mikusiński, SLU och åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

Är torsk rödlistad?

Idag presenterar WWF sin årliga fiskguide som rådger konsumenter som vill göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. I årets fiskguide är det bara tre av tretton fiskarter som får grönt ljus, och nu går trålad torsk från östra Östersjön från gult till rött ljus vilket gör att all östersjötorsk nu är rödlistad.

Vilken fisk ska man inte äta?

Kvicksilver. Kvicksilver kan finnas i abborre, gädda, gös och lake och i stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, havskatt och marulk. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.

You might be interested:  Eriksbergs Fisk Lunch?

Vilken är den godaste fisken?

Fisk Som Är Hotad I de svenska insjöarna och längs med våra havskuster så finner man många av de godaste matfiskarna. Sverige är rikt på fisk och genom allemansrätten men också genom ett generöst utgivande av fisketillstånd så kan varje svensk medborgare själva fiska de godaste, svenska fiskarna. Fisk Som Är Hotad Det finns också många företag som försörjer sig på att fiska och sälja fisk även om det kan vara en tuff bransch där det är svårt att förutsäga hur fisket ska gå dag för dag. Det gör att många fiskare väljer att sälja faktura för att snabbt kunna få in likvida medel så verksamheten kan snurra på även då det är dåliga dagar. Fisk Som Är Hotad Abborre Abborre är en mycket omtyckt fisk som man kan hitta i de flesta insjöar men också i Östersjön och kring kusterna. I Sverige väger en genomsnittlig abborre cirka 0,5 kg och är en fisk som ofta kan tillagas på grillen, stekas eller som ersättningsfisk till olika plattfiskar.

Gädda Gädda är en favorit bland fiskätarna men också hos sportfiskarna, som gärna tävlar om vem som får upp den största gäddan. Gäddan lever vanligast i vassen på grunt vatten i våra insjöar, åar eller vid kusten. En gädda kan väga upp till 20 kg men vanligast så brukar de ligga på mellan 2 och 5 kilon i Sverige.

Godast är de gäddor som inte överstiger 2 kilo i vikt. Gäddan är en fisk som är perfekt för att ugnsbakas. Torsk Torsk är en populär matfisk som man kan fiska i främst Östersjön, då den ofta lever i djupa vatten. Torsken kan väga upp till 50 kilo men vanligast är att en svensk Östersjötorsk ligger på 3-10 kilo.

Torsk passar bra till att både panera och koka men också till fiskgrytor och gratänger. Lax, sik och öring Lax, sik och öring tillhör alla laxsläktet och kan fiskas främst i åar, insjöar och vid kusterna. Genomsnittsvikten för en lax är på cirka 4 kilo men det finns exempel på laxar som väger över 30 kilo.

Lax, sik och öring är fiskar som man kan grilla, steka, ugnsbaka, grava eller röka. Lax är också den fisk som är populärast att fiska som sportfiskare vilket gör att den oftast planteras ut i stora mängder i våra insjöar. Gös Gös är en mycket god matfisk med ett fast kött och en mycket bra smak.

Vilken fisk är störst i världen?

Upp till 20 meter lång – Valhajen är världens största fisk och kan i sällsynta fall bli närmre 20 meter lång och väga upp till 36 ton. Ett av dess främsta kännetecken är den enorma munnen som kan bli upp till 1,5 meter bred. När den äter, simmar den i ytvattnet med öppen mun och filtrerar plankton och småfisk.

Vilken är Sveriges största insjö fisk?

Lördag 12 augusti 2017 Publicerat lördag 12 augusti 2017 kl 06.30 Malen är den insjöfisk i Sverige som kan bli absolut störst och äldst. Naturmorgons reporter Linda AP Larsson följde med Peter Söderling, Karl-Johan Persson och Ali Seggelke ut på småländska Stensjön – en av de få sjöar där malen fortfarande finns kvar.

Det finns ett gammalt svenskt fiskerekord från 1870 då man i sörmländska Båven ska ha fiskat upp en mal på 3,6 meter och med en vikt på 180 kg(!). Nuförtiden är malen ( Silurus glanis, europeisk mal) fridlyst i svenska vatten och det därför att den minskat kraftigt i sin utbredning. Framför allt mänskliga aktiviteter, som tex sjösänkningar, kraftverksbyggen & utsläpp av föroreningar, har haft negativ inverkan på de lekområden och livsmiljöer malen behöver för sin existens.

Här i Sverige lever den på gränsen till sin naturliga utbredning och är därför redan sårbar. Blir sommaren kall så att vattnet aldrig överstiger 20 grader kan malen inte reproducera sig. I dagsläget förekommer mal naturligt i tre svenska vattensystem, Emån och Möckeln i Småland samt Båven i Sörmland.

 1. Reportaget sändes första gången sommaren 2014.
 2. Forskningen har pågått sedan dess.
 3. Peter Söderling berättar att han fått upp flera malar som varit över två meter långa och vägt runt 40 kilo! De genetiska undersökningarna visar att malarna runt Möckeln är väldigt lika varandra, men ändå inte inavlade.
 4. Peter Söderling ser tecken på att malarna börjar återhämta sig.
You might be interested:  Självplock Jordgubbar Dalsland?

De verkar överlag må ganska bra – och det finns också mer mal än vad forskare hittills trott. Bara i sjön Möckeln uppskattar Peter Söderling att det finns 750 stycken över halvmetern och 350 stycken som är över 1 meter långa. Det verkar också vara så att de vandrar rätt så långt upp i åsystemen för att leka och favoritplatsen verkar vara vid åkanten där olika salixarter ger bra skugga.

Vilka djur är hotade?

De utvalda hotade djuren är fjällräven, lodjuret, mosshumlan, östersjötumlaren och den vitryggiga hackspetten. Samtliga arter är rödlistade. Två arter – den vitryggiga hackspetten och östersjötumlaren – är akut hotade, med endast ett fåtal individer kvar.

Vad är orsaken till att dessa djur idag är hotade?

Främsta orsaken till att så många arter är utrotningshotade idag är att deras livsmiljöer försvinner eller försämras. Vårt sätt att bruka jorden och skogen har blivit effektivare men ger samtidigt allt mindre livsutrymme åt växter och djur.

Hur många hotade arter finns det i Sverige?

Arbetet med artskydd. I Sverige finns det över 2000 arter som på olika sätt är hotade. Åtgärdsprogram för hotade arter och fridlysning är exempel på hur Naturvårdsverket och andra arbetar för att skydda hotade djur och växter och deras livsmiljöer i Sverige.

När ska man inte äta torsk?

Pressmeddelande – 17 Augusti 2004 13:20 Förr sa man att man bara skall äta fisk i månader som innehåller ”r”. Det vill säga, undvik att äta fisk på sommaren. Detta är självklart inte sant utan beror nog på att man förr i tiden hade svårt att bevara fisken fräsch i värmen.

Rödspättan är jättefin på sommaren. Men också havskatt, torsk, kolja, sej, makrill och bleka. Lax, regnbåge och röding är bra året om. Det finns många, goda arter att välja mellan, inte minst de du fångar själv. Att man skulle undvika fisk på sommaren går tillbaka till tiden då man hade svårt att hålla livsmedel kallt.

Allra värst var det under den så kallade rötmånaden (23 juli-23 augusti) då det oftast är som varmast. Förr hade man endast tillgång till jordkällare och i bästa fall is som isolerades med sågspån. Men vid denna tiden på året blev till och med jordkällaren varm och isen smälte.

Yla kan vara ett problem även idag I förra veckan skrev vi om hur viktigt det är att hålla fisken kall tills dess att den tillagas. Även nu för tiden kan man bli dålig av livsmedel som hanterats ovarsamt i värmen. Många kylskåp är för varma och våra livsmedel står framme allt för länge på borden innan de kommer i kyla igen.

Bakterietillväxten är snabb i värmen och matens kvalitet försämras snabbt. Egenfångad fisk Många är de som under semestern seglar, vandrar och på annat vis vistas i naturen. Då är det en upplevelse att kunna leva på det som naturen erbjuder. Inget smakar väl så gott som nyplockade bär eller en nyfångad fisk.

Även en del örter och bladväxter går att finna i naturen som timjan, gräslök och en hel del ätbara ”ogräs”. Att göra upp eld i naturen är sällan tillåtet under sommaren. Varken i skog eller på klipphällar. Däremot kan man ha med sig en grill, storm- eller gasolkök och tillaga maten i det fria ändå. Har du lyckats fånga fisk skall du rensa och tillaga den så snabbt som möjligt.

Ta med dig fryst fisk Tyvärr infinner sig inte alltid fiskelyckan. Så skall du ut med båten och planerar fisk till middag kan du frysa den inköpta fisken i bitar till fiskspett eller som portionsbitar. Du kan lägga detta i marinad i en påse och sedan låta fisken tina under dagen och marineras under tiden.

 • Då riskerar du inte att den hinner bli dålig under båtturen.
 • Makrill i tidningspapper på glöden Ett lite annorlunda men gott tillagningstips är att slå in till exempel makrill, abborre eller regnbågslax i blött tidningpapper och lägga paketet på grillgaller eller direkt på glöden.
 • Pappret pyr och fisken blir nästan som kokt, saftig och fin.
You might be interested:  Jordgubbar Bra För Magen?

Gör så här: Rensa fisken men behåll den i övrigt som den är med skinn och allt. Krydda den innuti med salt och eventuellt med färska örter. Blöt ner en normalstor dagstidning och packa in fisken. Lägg paketet på grillgaller eller direkt på glöden. ”Grilla” ca 7-8 minuter på varje sida för de lite mindre fiskarna och 8-10 minuter för de större.

Vilken tonfisk är rödlistad?

Den Schweiz-baserade International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) eller Internationella naturvårdsunionen, som den också kallas, är en sammanslutning som bland annat värnar om jordens djurliv. Det är detta organ som bland annat befattar sig med att rödlista de fiskarter som är särskilt hotade och som därmed ser till att dessa inte fiskas i någon nämnvärd utsträckning. ch som därmed inte får fiskas inom sportfisket. En av dessa fiskarter är den blåfenade tonfisken vars antal har reducerats kraftigt på endast några decennier och som därmed har behövt lite extra fokus. Generellt sett lever denna tonfisk i de djupa haven såsom Atlanten och Stilla havet, där de gärna går ned till djup som 500 meter eller därikring.

 1. För Sveriges del har den blåfenade tonfisken besökt Västkusten allt som oftast men den har även setts i Östersjöns sydliga delar.
 2. Det förhåller sig dock som så att från att ha varit ganska populär runt Västkusten under 1950-talets somrar så har antalet sjunkit kraftigt, åtminstone sedan 1970-talet och framåt.

Under de senaste åren har läget för den blåfenade tonfisken återigen börjat se hoppfullt ut och antalet tonfiskar tycks ha ökat i de svenska vattnen. Det tros finnas ett par orsaker till denna positiva förändring, där den ena är att mer sill/strömming liksom makrill har vandrat till de svenska haven och eftersom tonfisk livnär sig på dessa så har de följt efter stimmen.

Vilken vit fisk är bäst?

Mager fisk – Magert fiskkött har en fetthalt på 0,1-1,9% fett. En mager fisk behåller en ganska jämn köttkvalitet över året och har inte samma säsongsvariationer som fet fisk. Exempel på magra fiskar är torsk, kolja, sej och långa. Fisk Som Är Hotad

Vilket djur förstör mest fiskeutrustning i Östersjön?

Vilket djur förstör mest fiskeutrustning i Östersjön? – Att man nu har det svart på vitt att sälen och skarven orsakar stor skada för yrkesfisket runt om i Östersjön är enligt projektledare Esko Taanila ett stort framsteg. Ryssjor hör till de fiskeredskap som ofta förstörs av säl, enligt yrkesfiskare.

Varför har ål och torsk blivit ovanliga i Östersjön?

Fisk Som Är Hotad Östersjötorsken blir allt mindre BLI FADDER Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ända ner till 600 meters djup. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig i allt yngre ålder, ett starkt tecken på att beståndet är stressat.

Finns det tonfisk i Östersjön?

Tonfisk lever i fria vatten ned till 500 meter djup i norra Atlanten och norra Stilla havet. Sommartid syns den sällsynt vid svenska västkusten, men har anträffats ända ner i Öresund och södra Östersjön. Tonfisken var vanlig längs svenska västkusten på 1930 – 50-talet, men sedan 1970-talet har den blåfenade tonfisken varit en sällsynt gäst i våra vatten.

Genom en lyckosam förvaltning- och återhämtningsplan i framför allt Medelhavet har tonfisken blivit vanligare i våra svenska vatten under de senaste två-tre åren. Mycket tyder på att det är en kombination av minskat fisketryck i Medelhavet i kombination med bytesfiskvandringar av främst sill och makrill som gjort att tonfisken besöker våra kuster igen.

Arten är dock alltjämt rödlistad av IUCN eftersom man inte vet storleksordningen på beståndets totala utbredning.